Obywatelska dyskusja

Obywatelska dyskusja

O tym, jak zmieniła się w ostatnim czasie współpraca suwalskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i organizacji między sobą, o wyzwaniach, jakie stoją przed organizacjami u progu nowej unijnej perspektywy finansowej i o tym, jak radzimy sobie ze wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego dyskutowali uczestnicy III Suwalskiego Kongresu Obywatelskiego – Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”, który odbył się wczoraj (29 czerwca) w Hotelu Akvilon. Organizatorem było Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Do udziału w konferencji byli zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane aktywnością społeczną, parlamentarzyści, pracownicy administracji samorządowej i dziennikarze. Spotkanie było okazją do tworzenia wzajemnych relacji oraz wymiany doświadczeń na temat partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ewa Beata Sidorek, zastępca Prezydenta Miasta Suwałk i Bożena Kamińska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Prelekcję o roli partnerstwa i dialogu obywatelskiego w rozwoju społecznym wygłosiła dr Eliza Szadkowska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Diagnozę III sektora w Suwałkach zaprezentowała dr Małgorzata Wenclik, wykładowca akademicki i działaczka Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Diagnozę uzupełniła o najbliższe plany dotyczące współpracy samorządu suwalskiego z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
O społecznej aktywności osób starszych w Suwałkach mówiła Jadwiga Sowulewska, Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów.
Renata Giczewska-Węcek podsumowała projekt „Razem dla Suwałk”, który Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizowało w partnerstwie z Miastem Suwałki.

W drugiej części kongresu uczestnicy dyskutowali w trzech grupach tematycznych.
Grupa I, prowadzona przez  dr Małgorzatę Wenclik zastanawiała się nad trybem zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Grupa II, w której dyskusję moderowała Ewa Kotowska, prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach, przyglądała się polityce lokalowej dla organizacji w Suwałkach.
Natomiast grupa III, pod kierunkiem Izabeli Tomaszewskiej z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zapoznała się z możliwościami, jakie niesie dla organizacji nowy okres programowania 2014-2020 Funduszy Europejskich.
Całość podsumował dr Jarosław Ruszewski, prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Top