Nowy komendant suwalskiej policji

Nowy komendant suwalskiej policji

Podinspektor Bartosz Lorenc od niedzieli (16.02) będzie pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Komendy Policji w Suwałkach.  Zastąpi na tym stanowisku inspektora Adama Miezianko, który będzie kierował jednostką policji w Augustowie. To niezwykle szybki awans podinsp. Bartosza Lorenca, który przed kilkoma dniami został zastępcą komendanta suwalskiej policji. Służbę w policji  rozpoczął  w 2001 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. Przez dwa lata kierował Komendą Powiatową Policji w Mońkach, a od 2018 roku przez rok był komendantem Policji w Hajnówce. Przed przeniesieniem do Suwałk kierował pracami białostockiego wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

foto żródło: www.suwalki.policja.pl

Top