NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH SUWALSKIEJ KOMENDY

NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH SUWALSKIEJ KOMENDY

Nowi policjanci ślubowali: „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od funkcjonariuszy przyjął Komendant Miejski Policji w Suwałkach młodszy inspektor Bartosz Lorenc.

Wczoraj, w budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Miejski Policji w Suwałkach młodszy inspektor Bartosz Lorenc. Słowa roty wypowiedziało 4 policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali: „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Zanim jednak młodzi adepci będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich rozpoczynające się już w wkrótce szkolenie w jednej z policyjnych szkół.

Przypominamy, że dobór wciąż trwa.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty wyłącznie drogą pocztową na adres Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok lub e-mail na adres dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2021 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa podlaskiego następująco:

  • 20 kwietnia
  • 13 lipca
  • 15 września
  • 3 listopada
  • 30 grudnia

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumenty musisz złożyć z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem!

Źródło: KMP Suwałki

Top