Niezwykła rodzina Rylskich

Niezwykła rodzina Rylskich

Wincenty Rylski – powstaniec styczniowy, spoczywa na cmentarzu w Becejłach. Henryk i Czesław Rylscy – powstańcy sejneńscy, zamordowani w Katyniu. Klotylda Dargielowa – w okresie międzywojennym właścicielka drukarni w Suwałkach. Zygmunt Rylski – pułkownik Wojska Polskiego w przedwojennej Polsce, w czasie wojny dowódca VI obwodu AK na Pradze w Warszawie, zamordowany w Stutthofie. Rodzeństwo: Krystyna Kapuścińska, Leszek Rylski, Zbigniew Rylski – uczestnicy Powstania Warszawskiego, Zbigniew – w Batalionie „Parasol”, Krystyna – harcerka, pedagog, wychowawca wielu pokoleń suwalczan; Leszek – sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciel Polski w UEFA. Józef Rylski – nauczyciel, twórca szkolnictwa zawodowego w Suwałkach.

To tylko niektórzy przedstawiciele, przybyłego 300 lat temu na Suwalszczyznę z południa Polski, rodu Rylskich. O Rylskich – wielkich patriotach, wybitnych, zasłużonych dla miasta, regionu i Polski członkach tej rodziny opowie jej reprezentantka  – suwalczanka Irena Zarachowicz.

Spotkanie pn. „Trzysta lat rodu Rylskich na Suwalszczyźnie” odbędzie się 24 października (czwartek) o godz. 17 w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. Zapraszamy.

Top