Nietypowa sesja

Nietypowa sesja

Kolejna, XX sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się 18 marca, a więc tydzień wcześniej niż pierwotnie zakładano. Przyczyną zmiany terminu jest postępująca epidemia koronawirusa, czego skutkiem jest wstrzymanie organizacji imprez masowych, ale także ograniczenie spotkań. Kontakty w ramach samorządu zostają więc ograniczone do niezbędnego minimum. Na sesję zaproszenia zostały skierowane do osób, których obecność jest konieczna. Wszystkie pozostałe osoby proszone są o obserwację obrad on-line oraz niebranie osobistego udziału w sesji. Dotyczy to też mediów. W spotkaniu jednorazowo może uczestniczyć do 50 osób.

Tematyka bezpieczeństwa
Dwudzieste posiedzenie rajców poświęcone będzie bardzo wielu zagadnieniom wynikającym z planu pracy Rady Miejskiej na bieżący rok oraz zagadnieniom nowym, wynikającym z okoliczności pracy samorządu. Takim tematem będzie informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Suwałk za 2019 r.
oraz informacja o zagrożeniu epidemią koronawirusa, która przedłożona zostanie przez Prezydenta Miasta Suwałk, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego oraz dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach.

Gospodarka śmieciowa i program osłonowy
Nastąpi także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawki tej opłaty. Będzie też rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Radni zdecydują ponadto o uruchomieniu Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021.

Miejscowe plany, komunikacja i przyszłość sołectw
Przedmiotem obrad będzie także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz gminy Suwałki. Rajcowie zajmą się projektem uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rejonu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada.
Przygotowany został projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Suwałk dotyczących zniesienia sołectw. Przyjęcie tej uchwały umożliwi wypowiedzenie się mieszkańców, czy istniejące w przestrzeni miejskiej trzy sołectwa powinny pozostać, czy też powinna zostać podjęta procedura ich likwidacji.

Jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec:
Najbliższa sesja odbędzie się w środę 18 marca, początek o godz. 15.00. Uprzejmie prosi się mieszkańców o niebranie osobistego udziału w obradach, tylko obserwację transmisji za pośrednictwem on-line. Dotyczy to też mediów.

Przewodniczący RM informuje ponadto o ograniczeniu dyżurów radnych i sugeruje, by w sprawach pilnych i ważnych kontaktować się pod numerem telefonu: 87 562-81-45 i 87 562-81-44 lub adresem e-mailowym: zprzelomiec@um.suwalki.pl

Top