Nietrzeźwi i bezdomni z ” Perspektywą”

Nietrzeźwi i bezdomni z ” Perspektywą”

Od nowego roku Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” będzie prowadziła Ośrodek Profilaktyki Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym, który powstanie w miejsce suwalskiej Izby Wytrzeźwień. O likwidacji Izby większością głosów zdecydowali suwalscy radni na lipcowej sesji Rady Miejskiej.

Spółdzielnia Socjalna „ Perspektywa” jako jedyna zgłosiła się w konkursie na prowadzenie Ośrodka Profilaktyki, Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym ogłoszonym przez władze Suwałk. Zgodnie z warunkami konkursu umowa na prowadzenie Ośrodka będzie obowiązywała przez 3 lata. W Ośrodku znajdzie się przynajmniej 12 miejsc dla osób nietrzeźwych i 20 miejsc dla bezdomnych. Będzie też poradnia uzależnień, telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi, narkomanii oraz uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz punkt konsultacyjny dla rodzin z problemami. Spółdzielnia „Perspektywa” zatrudni 7 z 15 dotychczasowych pracowników suwalskiej Izby Wytrzeźwień: 5 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenia. Na prowadzenie Ośrodka Spółdzielnia Socjalna „ Perspektywa” otrzyma z budżetu miejskiego nieco ponad 2,5 mln złotych w ciągu 3 lat.

Top