Niebieskie lub białe, z herbem czy bez

Niebieskie lub białe, z herbem czy bez

W wielu miastach pojawiają się nowe, jednolite tabliczki z nazwami ulic. Związane jest to z wprowadzaniem nowoczesnego, spójnego i czytelnego Systemu Informacji Miejskiej. Przejrzyste i uniwersalne systemy oznakowania miejskiego stają się ważnym elementem budowania i utrwalania wizerunku oraz marki miasta.

Suwałki Jerzy ZąbkiewiczNa ten problem zwraca uwagę

Jerzy Ząbkiewicz mieszkaniec Suwałk.

– Przygotowuję pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach. Dobrze byłoby wypracować w dyskusji publicznej pewne standardy, które byłyby zastosowane przy projektowaniu tabliczek z nazwami ulic. W tej chwili panuje w tej materii daleko idąca swoboda, wręcz chaos, możemy zobaczyć tabliczki ze starym kształtem herbu miasta i obowiązującym, z pełnym imieniem patrona ulicy, lub jego skrótem, a czasami tylko
z nazwiskiem. Moim zdaniem należy wpisywać całe imiona i funkcje rezygnując z umieszczania herbu miasta. My dorośli mieszkańcy Suwałk znamy imiona zasłużonych suwalczan, ale dzieci czy też odwiedzający nasze miasto turyści, już nie.
Oznakowaniem ulic zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.
– Nowomontowane tabliczki z nazwą ulic pojawiają się po zakończeniu danej inwestycji drogowej. Oczywiście zdarza się nam wymieniać stare tabliczki wraz ze słupkiem zniszczone w wyniku kolizji drogowej lub wandalizmu. Największą akcję wymiany tabliczek mieliśmy w 2017 roku, zamontowaliśmy 103 nowe w związku z tzw. dekomunizacją ulic” tłumaczy Tomasz Drejer dyrektor ZDiZ.
System informacji miejskiej obejmuje najczęściej setki, elementów informacyjnych, takich jak tabliczki z nazwami ulic, numeracją budynków, informacją o położeniu obiektów użyteczności publicznej, zabytków, informacjach kierujących dla kierowców czy pieszych, itp. Są to kosztowne zmiany. Obecnie w Suwałkach postawienie nowego słupka z tabliczką, to koszt 512 zł.

Top