Nazwy i ulgi

Nazwy i ulgi

Dyskusja o nazwach rond i ustanowieniu Roku Teofila Noniewicza zdominowała pierwszą w 2021 roku sesję Rady Miejskiej w Suwałkach. Radni uchwalili też zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się z powodu COViD-19 oraz ustanowili zwolnienia od podatku od nieruchomości, które mają pobudzić działalność sportową i rekreacyjną w Suwałkach oraz zachęcić do inwestowania na terenie suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód. Zapoznali się też z informacją o aktualnej sytuacji na rynku pracy w naszym mieście oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Sportowej i A. Piłsudskiej.

XXVIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od informacji posła Jarosława Zielińskiego o działaniach zmierzających do zwiększenia liczby punktów szczepień przeciw COViD-19 w Suwałkach oraz o problemach związanych z wpisaniem do rządowego programu budowy dróg trasy Białystok–Augustów. W tej sprawie na poprzedniej sesji suwalscy radni przyjęli stanowisko, na które ostatnio otrzymali odpowiedź od Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z której wynika że „ostateczny wariant przebiegu drogi ekspresowej S16 zostanie wskazany w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach […] Przewidywany termin uzyskania decyzji to II kwartał 2023 roku”. Następnie sytuację na suwalskim rynku pracy omówił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Kamil Czarniawski. Obszernie pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Radni przyjęli też plan pracy na 2021 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec poinformował, że nowym przewodniczącym Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” został Marek Lech Zborowski-Weychman, a jego zastępcą Zbigniew Roman De-Mezer.

Rok Teofila Noniewicza

Jednogłośnie suwalscy radni zdecydowali, że rok 2021 będzie Rokiem Teofila Noniewicza – wielkiego patrioty, lekarza, społecznika, pierwszego po odzyskaniu niepodległości przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach. Teofil Noniewicz był jednym z założycieli Suwalskiego Lekarskiego Towarzystwa Naukowego, Straży Ogniowej Ochotniczej, Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, Polskiej Czytelni Naukowej. Udzielał się w amatorskim ruchu teatralnym. W 1918 roku zarządzał społecznie szpitalem, jednocześnie zasiadając w jego Radzie Opiekuńczej. W latach 1918-19 wszedł w skład Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego i został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej. Na poprzedniej sesji radni zdecydowali, że ten rok w Suwałkach będzie też Rokiem Andrzeja Wajdy, pochodzącego z Suwałk, najwybitniejszego polskiego reżysera. Projekt uchwały przygotowany został przez grupę radnych ze wszystkich klubów i ugrupowań, w imieniu której wniosek złożyła radna Anna Ruszewska.

Stadion z patronką

Decyzją większości radnych suwalski stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego będzie nosił imię Jadwigi Olbryś, wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. J. Olbryś urodziła się w 1957 r. W 1980 r. ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, po czym rozpoczęła pracę w suwalskim Urzędzie Miejskim i przez blisko 40 lat wspierała suwalski sport. Była również członkiem Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wiceprezesem zarządu klubu Wigry Suwałki. Działała też społecznie w stowarzyszeniu SALOS oraz w organizacjach charytatywnych. J. Olbryś zmarła przed dwoma laty. Projekt klubu „Łączą nas Suwałki” poparło wiele osób związanych z suwalskim sportem.

Ulgi w pandemii

Radni zdecydowali, że z podatku od nieruchomości za trzy pierwsze miesiące 2021 roku zostaną zwolnieni suwalscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z COVID-19. Zwolnieniem zostali objęci przedsiębiorcy prowadzący m.in.: restauracje i bary wydające posiłki na miejscu; organizatorzy imprez (targi, kongresy, wystawy, konferencje); prowadzący parki rozrywki, dyskoteki i kluby; twórcy związani z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki oraz przedsiębiorcy z branży hotelarskiej. Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości jest pogorszenie płynności finansowej z prowadzonej działalności szczegółowo opisanej w uchwale Rady Miejskiej. Ta uchwała jest kontynuacją zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikającego z uchwały suwalskiej Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2020 r. Z takiego zwolnienia skorzystało 25 podatników na łączną kwotę 166 258 zł. Teraz władze miejskie szacują, że pomocą może zostać objętych ponad 50 podmiotów.

Nazwy rond

Po długiej dyskusji suwalscy radni nadali nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rondu u zbiegu ulic Utrata i Leśnej. Natomiast nowe rondo u zbiegu ulic: I. Daszyńskiego i M. Reja otrzymało nazwę Suwalskich Wolontariuszy. Głosowania nie były jednomyślne.

O nadanie rondu nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wnioskowała grupa radnych, w imieniu których wniosek złożył Jacek Niedźwiedzki. W uzasadnieniu napisali oni m.in., że Szpital Wojewódzki w Suwałkach otrzymał sprzęt warty ponad 2 mln zł i że: „…pieniądze zebrane przez WOŚP są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.”. W poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” informowaliśmy, że sprzęt zakupiony przez WOŚP w Suwałkach otrzymały jeszcze: Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, Szpital Psychiatryczny oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach i Urząd Miejski w Suwałkach. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Pomocy Świątecznej do Suwałk trafił sprzęt zakupiony za kwotę 3 284 184 zł.

O nadanie rondu nazwy Suwalskich Wolontariuszy wystąpiła grupa radnych, w imieniu której wniosek złożył Jacek Juszkiewicz. W uzasadnieniu napisali oni m.in., że: „ Praca wolontariusza jest wielkim darem serca i służbą na rzecz dobra wspólnego. Suwalscy wolontariusze od lat uczestniczą w licznych kwestach, zbiórkach odzieży i żywności, pomagają grupom społecznym wymagającym wsparcia, służą radą i pomocą. (…) Jest to wielka rzesza ludzi, którzy nie dbają o rozgłos i sławę, wielu z nich nie znamy z nazwiska i imienia”.

Wnioski i oświadczenia radnych

Marek Zborowski-Weychman zaproponował wstrzymanie się z promocją Suwalskiego Słownika Biograficznego do chwili, gdy będzie można odpowiednio to zorganizować. Teraz utrudnione jest to przez liczne ograniczenia. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna stwierdził, że są wstępne przymiarki, by promocję Słownika zrobić w okolicach 2 marca czyli w 301 rocznicę nadania praw miejskich Suwałkom. Propozycja radnego będzie rozważona. Sławomir Sieczkowski zapytał o ofertę suwalskich szkół średnich dla tegorocznych ósmoklasistów. Ł. Kurzyna poinformował, że radny złożył już w tej sprawie interpelację i uzyska na nią odpowiedź na piśmie.

Jacek Niedźwiedzki, odniósł się do słów posła Jarosława Zielińskiego, w sprawie stwierdzenia potrzeby wspólnej inicjatywy drogi ekspresowej z węzłem w Raczkach i dalej przez Augustów do Białegostoku. Jarosław Józef Kowalewski w imieniu radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o podjęcie działań w kierunku zmiany zastępcy dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. Adam Ołowniuk wygłosił oświadczenie o zaniepokojeniu wprowadzaniem w błąd opinii publicznej sprawą uczestnictwa zastępcy dyrektora SOSW nr 1 w nietypowym sylwestrze w stolicy. W jego ocenie w suwalskim SOSW nr 1 dzieje się dobrze.

Kamil Klimek zaproponował zmianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Sportowej i rtm. K. Ptaszyńskiego. Zastępca prezydenta Suwałk stwierdził, że wprowadzenie tam korekty wymagałoby zmian w sygnalizacji świetlnej, która może potrwać 2-3 miesiące. W tej chwili są pilniejsze prace do wykonania, np. zmiana programu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Wigierskiej i T. Kościuszki (wprowadzenie strzałki zielonej, która przyspieszy ruch) lub ul. T. Noniewicza i L. Waryńskiego (też wymaga modernizacji) oraz lewoskrętu z ul. Gen. K. Pułaskiego w ul. A. Wierusza-Kowalskiego. Radny pytał też o tzw. ustawę „lokal za grunt” i zainteresowanie suwalskiego samorządu zawartymi tam zapisami. Ł. Kurzyna stwierdził, że ustawa jest świeża, i nie spodziewa się jakiejś inicjatywy w tym zakresie ze strony suwalskich deweloperów, którzy mają wykupione grunty, na których przynajmniej przez 2-3 lata będą w stanie realizować kolejne inwestycje. M. Zborowski-Weychman, Mariola Karpińska, Jacek Roszkowski i Jarosław Schabieński zabierali głos w sprawie nazw ulic. Zastępca prezydenta Suwałk przypomniał, że nadawanie nazw ulic to wyłączna kompetencja Rady Miejskiej. Była próba powołania komisji w poprzedniej kadencji, która miała wychodzić z propozycjami nadawania nazw ulic związanych z upamiętnianiem osób związanych z historia Suwałk. Inicjatywa upadła, bo większość radnych nie zawsze akceptowała propozycje tej komisji.

Karol Korneluk zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady Miejskiej, by informacja o stanie sanitarnym, zachorowaniach i szczepieniach przeciw COViD-19 była przekazywana podczas każdej sesji Rady Miejskiej. Kamil Lauryn odniósł się do sprawy kradzieży bombki z choinki przy Placu Marii Konopnickiej przez młodego suwalczanina i zaapelował do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by zadbać o uświadomienie suwalskich dzieci i młodzieży o konsekwencjach drobnego występku. Wojciech Pająk zawnioskował by wrócić do promocji narciarstwa biegowego np. w suwalskich szkołach na wzór pracowników OSiR, którzy propagują bieganie wokół Zalewu Arkadia. J. Schabieński poinformował o zerwanym tzw. ograniczniku na ul. Świerkowej. Ł. Kurzyna poinformował o przekazaniu tego zgłoszenia do Zarządu Dróg i Zieleni. Przypomniał jednocześnie o możliwości zgłaszania problemów bezpośrednio do ZDiZ m.in. z wykorzystaniem telefonu alarmowego i aplikacji internetowej. Jacek Juszkiewicz zgłosił problem z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. M. Reja i Tysiąclecia Litwy. Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, że sprawę przekazał do ZDiZ, do którego dotąd nikt nie zgłaszał tego problemu.

***
Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top