Najmłodsi także świętują

Najmłodsi także świętują

W Przedszkolu nr 7 w Suwałkach nauczycielki z dziećmi zorganizowały uroczystość z okazji 100-lecia Niepodległości. Na udekorowanej sali zebrały się wszystkie grupy przedszkolne oraz żłobkowe. Dzieci były odświętnie ubrane i tak jak ich opiekunowie posiadały biało-czerwone emblematy. Przedszkole przystąpiło do akcji „Rekord dla Niepodległej” i dlatego o 11.11 wszyscy zgromadzeni odśpiewali dwie zwrotki hymnu narodowego. A potem występowały już tylko dzieci, śpiewały piosenki oraz deklamowały wiersze o tematyce patriotycznej. Oczywiście nie zabrakło „Roty” Marii Konopnickiej. Wspaniale zaprezentowały się dzieci w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego,  które odtańczyły reprezentacyjny polski taniec narodowy – polonez. Także owacje zebrał występ dziewczynek z biało czerwonymi  wstążkami do muzyki Fryderyka Chopina. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród w konkursie plastycznym związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Top