Nabór do szkół i przedszkoli

Nabór do szkół i przedszkoli

Trwa nabór na rok szkolny 2021/22 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Do 1 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

2 marca rozpocznie się w Suwałkach nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Nabór wniosków potrwa do 16 marca. Potem będzie weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków. 23 marca o godz. 8 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Do 26 marca do godz. 14 rodzice będą mogli złożyć pisemne oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2020/21, rozpocznie się 1 czerwca. Kryteria naboru do przedszkoli można znaleźć na: www.um.suwalki.pl

Nabór do podstawówek

Od 2 do 16 marca potrwa nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. 2 marca rozpocznie się też nabór do klas IV sportowych oraz klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych. Ten nabór potrwa do 5 marca do godz. 15. Więcej na: www.um.suwalki.pl w zakładce Dla mieszkańca/edukacja

Już 2 marca rusza rekrutacja elektroniczna do suwalskich przedszkoli. Warto zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem przyjęcia do tych placówek.

Top