Nabór do liceów i techników

Nabór do liceów i techników

Wkrótce rozpocznie się nabór do suwalskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Terminy rekrutacji ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski będzie można składać od 17 do 31 maja 2021 r.

Przed suwalskimi nastolatkami i ich rodzicami jest jeszcze trochę czasu na podjęcie tej ważnej decyzji. Właściwy wybór szkoły, a potem studiów, to większa szansa na sukces zawodowy. Warto głębiej zastanowić się nad tym wyborem, który powinien być dostosowany do zainteresowań oraz możliwości nastolatka. „DwuTygodnik Suwalski” przygotował krótki informator o ofercie suwalskich szkół ponadpodstawowych.

Poniższe materiały przygotowały suwalskie szkoły ponadpodstawowe.

LICEA

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej,

ul. Adama Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 56 26, 566 28 51;

e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu; www.1lo.suwalki.pl

Dołącz do najlepszych

W roku szkolnym 2021/2022 I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej przygotowało bardzo atrakcyjną i nowatorską ofertę profilów klas pierwszych. Oprócz standardowych ogólnodostępnych oddziałów o profilach matematyczno-informatycznym czy humanistyczno-lingwistycznym proponujemy klasę dwujęzyczną o profilu biologiczno-chemicznym. W klasie tej dzięki dużej liczbie godzin j. angielskiego (8 godzin/tyg.) uczniowie zdobędą umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym.
Natomiast dzięki rozszerzeniom z biologii i chemii uczniowie swobodnie będą mogli kontynuować naukę na studiach medycznych, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Dwa kolejne profile to niepowtarzalna oferta w naszym regionie. Nowością w tym roku jest pierwsza klasa międzynarodowa, w której realizowany jest program matury międzynarodowej. Daje on uczniom bardzo dużą swobodę w wyborze przedmiotów rozszerzonych. Tutaj można wybrać trzy lub cztery przedmioty rozszerzone spośród: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego czy psychologii.
Wyniki matury międzynarodowej są bardzo wysoko punktowane na większości polskich uczelni i dają nieograniczony wstęp na uczelnie zagraniczne.

Nowością jest również klasa Cyber.Mil (kryptologiczna), która jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W klasie tej uczniowie realizują specjalnie dostosowany program nauczania z rozszerzoną informatyką, matematyką, fizyką i przedmiotami, takimi jak kryptologia czy cyberbezpieczeństwo.

LO II LOGOZespół Szkół nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskieg

ul. Tadeusza Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 27 23;

e-mail: sekretariat@zs2.suwalki.eu; pl; www.zs2.suwalki.pl

 

KSZTAŁCIMY LUDZI WYJĄTKOWYCH

– Stworzyliśmy ofertę, która pozwala na elastyczność w doborze ścieżki kształcenia. Układ przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest taki, aby każdy uczeń mógł wybrać ścieżkę kształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami. W każdej z projektowanych przez nas klas dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym są realizowane przez całą klasę, natomiast trzeci przedmiot wybiera uczeń spośród dwóch zaproponowanych przez nas. W podobny sposób wybiera drugi język obcy

– Posiadamy dobrą bazę i wyposażenie. Budynek szkoły przy ul. T. Kościuszki 36 jest odnowiony i estetyczny. Szkoła posiada 36 pracowni przedmiotowych, w tym pracownię fizyczną z obserwatorium astronomicznym, 2 pracownie komputerowe, pracownię plastyczną i muzyczną, bibliotekę z czytelnią multimedialną, nowoczesną salę widowiskowo-sportową, boisko ze sztuczną nawierzchnią, strzelnicę do broni pneumatycznej, gabinety: pielęgniarski, psychologa, pedagoga. W przestrzeni szkoły znajdują się dwa wewnętrzne dziedzińce z zielenią, umożliwiające wypoczynek w czasie przerw.

– Rozwijamy zainteresowania naukowe. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych i innych konkursów.

– Współpracujemy na stałe ze środowiskami uniwersyteckimi: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Politechniką Białostocką

– Dbamy o nauczanie języków obcych. Nauczamy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i łaciny.

– Rozwijamy zainteresowania sportowe i artystyczne. Nasi nauczyciele prowadzą m.in.: Koło Miłośników Teatru „ANTRAKT”, Sekcję dziennikarską GTM, Koło Kultury Japońskiej „SAKURA”, sekcje sportowe: szachy, pływanie, strzelectwo, tenis stołowy, badminton, piłkę siatkową, koszykową, nożną, Szkolne Koło „CARITAS”, Klub Kibiców „ULTRAS II LO”.

– Jesteśmy szkołą dbającą o rozwój każdego ucznia. Łączymy przyjazną atmosferę z wymaganiami, które pozwolą bezpiecznie zdać egzamin maturalny i dostać się na studia.

www.zs2.suwalki.pl

III LOZespół Szkół nr 1 – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego

 ul. Teofila Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, telefon:  87 566 66 07;

e-mail: sekretariat@zs1.suwalki.eu

Zapraszamy do wspólnej, edukacyjnej przygody

Zalety III LO

– przyjaźni, ciekawi świata uczniowie zrzeszeni w samorządzie uczniowskim,
– otwarta, uśmiechnięta, profesjonalna kadra pedagogiczna,
– empatyczni, kreatywni, tolerancyjni ludzie dookoła,
– przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
– wycieczki, wyjścia do ciekawych miejsc, wykłady i warsztaty,
– projekty szkolne, krajowe i międzynarodowe,
– proekologiczne, obywatelskie i charytatywne działania,
– świetna lokalizacja.

Z NAMI ODKRYJESZ SWOJE MOŻLIWOŚCI

Zależy nam na rozwoju każdego ucznia. Cieszy nas nawet najmniejszy sukces. Naszą misją jest dawanie mocy do zdobywania kompetencji, wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach. Przyszłość jest nieodgadniona, ale każdego dnia staramy się dotrzymywać kroku wyzwaniom współczesnego świata.

NASZA OFERTA KLAS:
1A – Politechniczna – przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka (j. angielski, j. niemiecki)
1B – Medyczna – przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka (j. angielski, j. niemiecki)
1C Dj – Lingwistyczna – przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, geografia (j. angielski, j. hiszpański)
1D – Humanistyczna – przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (j. angielski, j. francuski)
1E – Menadżerska – przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski (j. angielski, j. rosyjski)

Więcej informacji: zs1.suwalki.edu.pl
ZAPRASZAMY

LO munduroweSzkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach
Liceum Ogólnokształcące – Mundurowe pod patronatem AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

ul. Tadeusza Kościuszki 23, 16-400 Suwałki, telefon:  87 566 37 87, tel./fax: 87 566 49 64;

e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl; www.suwalki.zdz.bialystok.pl

Przeżyj wspaniałą przygodę i przygotuj się do pracy w wymarzonym zawodzie!

Liceum Ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:
– realizują ciekawy program z zakresu przygotowania wojskowego,
– odbywają zajęcia na terenie jednostki wojskowej,
– składają przysięgę wojskową po ukończeniu szkoły,
– mają możliwość kontynuacji pracy w wojsku,
– mogą podjąć studia wojskowe na preferencyjnych warunkach,
– mogą podjąć każdy kierunek studiów niezwiązanych z wojskiem.

Liceum – mundurowe
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:
– rozwijają sprawność fizyczną podczas szkolenia fizycznego w służbach mundurowych,
– poznają pracę wszystkich służb mundurowych: Policji, Wojska, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Więziennej – podczas zajęć szkoleniowych na ich terenie,
– przygotowują się do zdawania egzaminów i pracy w służbach mundurowych,
– mogą podjąć każdy kierunek studiów.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
– język angielski,
– matematyka,
– geografia.

ZASADY REKRUTACJI:
– zachowanie: minimum poprawne,
– próba sprawnościowa (tylko w OPW).

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie do szkoły,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

VI LOZespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II,

ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki, telefon:  87 566 38 65; fax 87 565 12 88,
email: zsss.suwalki@cmw.waw.pl; www.zssal.suwalki.pl

Nabór na rok szkolny 2021/2022 do VI Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i historią

Liceum jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bezpłatne

Nasza szkoła oferuje:
– wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
– gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
– duży wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
– bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
– możliwość korzystania z internatu i stołówki szkolnej,
– indywidualne podejście do ucznia.

Język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych. Drugi język obcy realizowany w szkole to język niemiecki.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo.

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.

Zapraszamy!

TECHNIKA

logo zst

Zespół Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki

telefony: 87 565 36 30 – centrala, sekretariat; 87 565 36 32 – sekretariat CKU (szkoły dla dorosłych)

www.zst.suwalki.pl; e-mail: zst@zst.suwalki.pl; sekretariat@zst.suwalki.eu

Pewny zawód, pewna przyszłość, przyjazna atmosfera, bogata baza dydaktyczna, dobre praktyki, innowacyjność, dbałość o kulturę fizyczną, profesjonalna kadra pedagogiczna – tak o Zespole Szkół Technicznych mówią absolwenci.

ZST jest szkołą z bogatą tradycją (w 2027 r. przypadnie 100-lecie istnienia). Doświadczeni nauczyciele i właściwy dobór metod kształcenia zapewniają wysokie miejsca w rankingach szkół (2020 – najwyższe wyniki egzaminu maturalnego w suwalskich technikach). ZST może pochwalić się finalistami olimpiad przedmiotowych. W tym roku dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Młodzież ma do dyspozycji najnowocześniejszy w Suwałkach szkolny kompleks sportowy i dobrze wyposażone nowo otwarte warsztaty szkolne. Uczniowie wybranych klas korzystają z patronatu zakładów pracy.

Na 2021/2022 przygotowaliśmy przemyślaną ofertę edukacyjną: technik budownictwa, technik automatyk, technik mechatronik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik oraz technik teleinformatyk. Natomiast branżowa szkoła umożliwia podjęcie kształcenia w wielu zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk oraz w klasach wielozawodowych kształcących młodych pracowników (fryzjer, cukiernik, kucharz, sprzedawca i inne). Ukończenie każdego z kierunków zapewni dobry zawód. Wielu naszych uczniów kontynuuje naukę na studiach.

Zapraszamy

ZS 4Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
– Technikum nr 4
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 

ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki; telefony: 87 566 42 39; 87 566 53 14;

sekretariat@zs4.suwalki.eu; www.zs4.suwalki.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022. Proponujemy następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM NR 4 okres nauki: 5 lat
– technik ekonomista
– technik rachunkowości NOWY KIERUNEK
–  technik hotelarstwa
– technik organizacji turystyki
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik technologii żywności
–  technik handlowiec

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 okres nauki: 3 lata
– kucharz
– cukiernik

Dlaczego warto uczyć się u nas?
– jesteśmy nowoczesną szkołą z ponad 100-letnią tradycją;
– zapewniamy wysoką jakość kształcenia – zajmujemy IV miejsce w woj. podlaskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 – posiadamy tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”;
– nasze kierunki kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców;
– posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie do kształcenia zawodowego;
– współpracujemy z licznymi instytucjami;
– nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Oferujemy:
– bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
– udział w licznych projektach i programach;
– kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe;
–  możliwość odbywania praktyk w renomowanych firmach i instytucjach;
– przyjazną atmosferę i liczne imprezy szkolne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH – NAJLEPSZE PERSPEKTYWY!

VI LOZespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki,

telefon:  87 566 38 65; email: zsss.suwalki@cmw.waw.pl; www.zssal.suwalki.pl

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2021/2022 do Technikum nr 5 na kierunku z rozszerzonym z językiem angielskim – technik organizacji turystyki

Technikum jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bezpłatne

Nasza szkoła oferuje:
– wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
– gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
– duży wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
– bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
– możliwość korzystania z internatu i stołówki szkolnej,
– indywidualne podejście do ucznia.

Język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych. Drugi język obcy realizowany w szkole to język niemiecki.

Podczas nauki na kierunku TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
– dowiesz się jak przygotować dokumentację turystyczną;
– samodzielnie zaplanujesz i zorganizujesz wyjazdy turystyczne;
– zdobędziesz wiedzę na temat atrakcji turystycznych Suwalszczyzny, regionów Polski i świata;
– zdobędziesz umiejętność założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy w:
– biurach podróży,
– centrach informacji turystycznej,
– obiektach noclegowych,
– ośrodkach sportu i rekreacji,
– jako przewodnik turystyczny i pilot wycieczek,
– we własnej działalności gospodarczej, np. biurze podróży, gospodarstwie agroturystycznym.

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej. Zapraszamy!

logo zs 6Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki,

telefony: 87 565 85 70, 508 215 382, 87 565 85 60;

sekretariat@zs6.suwalki.eu

PEŁNA MOC UMIEJĘTNOŚCI!

6 powodów, dla których wato wybrać ZS 6:
1. Kierunki kształcenia dopasowane do potrzeb rynku lokalnego: dobry zawód = pewna praca.
2. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.
3. Wyjątkowe koła zainteresowań: koło produkcji filmowej „Czubakaz”, koło fotograficzne „Fotorewir”, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK.
4. Realizacja licznych projektów unijnych, dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia.
5. Nowoczesny budynek oraz świetnie wyposażone pracownie komputerowe i dydaktyczne.
6. Doskonałe warunki do realizowania zajęć sportowych (sale sportowe, siłownia, tor kartingowy).

Oferta w roku szkolnym 2021/2022

Technikum nr 2:

– TECHNIK INFORMATYK
Jeśli dział IT jest tym, czym chciałbyś się zajmować i dobrze czujesz się w towarzystwie komputerów, sieci informatycznych czy systemów operacyjnych, zostań informatykiem!
– TECHNIK PROGRAMISTA (NOWOŚĆ)
A możesz marzysz, by stworzyć własną aplikację i chcesz porozumiewać się innymi językami, np. javasript czy python – skorzystaj z nowości i zostań programistą!
– TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Tworzenie wyrobów z drewna, organizowanie i prowadzenie procesu jego przetwarzania to coś, z czym chcesz związać swoją przyszłość? Zostań technologiem drewna!
– TECHNIK LOGISTYK
A jeśli chcesz organizować transport, zarządzać magazynami lub systemami informatycznymi czy zajmować się spedycją, wybierz logistykę!
– TECHNIK REKLAMY
A może marzysz o tworzeniu kampanii reklamowych, projektowaniu materiałów reklamowych i kontakcie z klientami w działach marketingowych? Tu spełnimy Twoje marzenie!
– TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Jeśli chciałbyś natomiast diagnozować i naprawiać samochody oraz systemy mechatroniczne pojazdów, po prostu musisz wybrać ten profil!

Zapraszamy również do:
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA, gdzie zdobędziesz świetny zawód i doskonały fach w ręku:
• ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
• MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
• KIEROWCA MECHANIK
• STOLARZ

Zespół Szkół nr 6 łączy teorię z praktyką i czeka właśnie na Ciebie!

Wejdź na www.zs6.pl i odwiedź profil szkoły na facebooku.

LO munduroweTechnikum ZDZ w Białymstoku z/s w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 16-400 Suwałki;

telefon: 87 566 37 87; email: suwalki@zdz.bialystok.pl; www.suwalki.zdz.bialystok.pl

Przeżyj wspaniałą przygodę i przygotuj się do pracy w wymarzonym zawodzie!

Technikum kształcące w zawodzie Technik usług fryzjerskich – z elementami kosmetyki.
W technikum zdobędziecie atrakcyjny zawód, wykształcenie średnie oraz po zdaniu matury otwartą drogę na studia wyższe.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:
– mają do dyspozycji nowoczesną w pełni wyposażoną pracownię fryzjerską,
– zdobywają doświadczenie pod nadzorem mistrzów fryzjerstwa Europy i świata,
– wyjeżdżają na międzynarodowe targi fryzjerskie
– uczestniczą w warsztatach, kursach kosmetycznych uprawniających do wykonywania zawodu,
– biorą udział w zagranicznych stażach fryzjerskich w Hiszpanii i Portugalii,
– biorą udział w konkursach fryzjerskich,
– świadczą pełen zakres usług fryzjerskich.

zsckZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach,

ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, tel. 87 567 90 81, fax: 87 567 90 81,

email: sekretariat@zs7.edu.pl; www.zs7.edu.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach to szkoła, która od 2002 roku prowadzona  jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy do ogólnopolskiej Sieci Szkół Rolniczych. Szkoła kształci młodzież w kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zainteresowań młodych ludzi oraz tendencji w edukacji.

Bogata oferta kształcenia przedstawia się następująco:

TECHNIKUM: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Szkoła stawia na wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o praktyczną naukę zawodu oraz rozwój kompetencji społecznych, dzięki czemu absolwenci świetnie radzą sobie na rynku pracy. Przygotowując do zawodu wykorzystuje solidną bazę dydaktyczną, która ulega ciągłej rozbudowie i modernizacji. Pracownie, klasopracownie i warsztaty szkolne są miejscem, gdzie uczniowie oprócz wiedzy nabywają i kształcą umiejętności praktyczne. Bazę dydaktyczną oprócz powyższych stanowi hala sportowa, park maszynowy oraz samochody do nauki jazdy.
Ponadto uczniowie mają możliwość uczestnictwa w licznych kursach, np. na prawo jazdy (kat. B i T), obsługi kombajnu zbożowego
i sieczkarni, kelnerskim, barmańskim, sommelierskim, baristy, carvingu.

Mieszkańcy internatu są pod całodobową opieką wychowawców. Mają do dyspozycji: dwuosobowe pokoje z łazienką, stołówkę, kuchnię, świetlicę oraz siłownię.

Top