Nabór do suwalskich przedszkoli i szkół

Nabór do suwalskich przedszkoli i szkół

Od 27 lutego rozpocznie się nabór do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2020/21. Od 27 lutego do 5 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

9 marca rozpocznie się w Suwałkach nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Nabór wniosków potrwa do 20 marca. Potem będzie weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków. 30 marca o godz. 8 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Do 3 kwietnia godz. 14 rodzice będą mogli złożyć pisemne oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2020/21 rozpocznie się 15 czerwca. Kryteria naboru do przedszkoli można znaleźć na: www.um.suwalki.pl W suwalskich przedszkolach samorządowych na rok szkolny 2020/21 przygotowano 2 028 miejsc, a w przedszkolach niepublicznych 1 286 miejsc.

Nabór do podstawówek

Od 9 do 20 marca potrwa nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. 9 marca rozpocznie się też nabór do klas IV sportowych oraz klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych. Ten nabór potrwa do 12 marca godz. 15. Więcej na: www.um.suwalki.pl w zakładce Dla mieszkańca/edukacja

Top