Co młodzi suwalczanie myślą o Ojczyźnie?

Co młodzi suwalczanie myślą o Ojczyźnie?

Połowa z badanych uczniów suwalskich szkół deklaruje patriotyzm, poczucie dumy i chęć obrony swojej Ojczyzny. Najwięcej z nich wskazuje na kibicowanie polskim drużynom sportowym jako postawę współczesnego patrioty, tak uważa aż 84% badanych uczniów techników. Prawie połowa badanych twierdzi, że opuściłaby swój kraj w celach zarobkowych. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego we wrześniu i październiku tego roku przez pracowników Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Badanie było bardzo reprezentatywne dla suwalskiej młodzieży, bo uczestniczył w nim co piętnasty uczeń szkoły prowadzonej przez suwalski samorząd. Wyniki ankiety są zaskakujące, a niektóre odpowiedzi wręcz są niepokojące.

  Prawie połowa młodych suwalczan uważa się za patriotów i jest dumna z bycia Polakiem, a co z czwarty z nich nie jest dumny z bycia Polakiem i nie stanąłby w obronie zagrożonej Ojczyzny

 Więcej uczniów suwalskich szkół chce wyjechać z Polski niż pozostać w naszym kraju

 Walczący żołnierze, Andrzej Duda i Lech Wałęsa to wzorce współczesnych patriotów

 Odzyskanie niepodległości i wejście Polski do UE to powód do dumy, a rozbiory i wprowadzenie stanu wojennego to najgorsze wydarzenia w dziejach Polski

Niezwykłe obchody 100-lecia Niepodległości Polski zorganizował SODN i Zespół Szkół nr 6. Szkoła w tym dniu przeniosła się w lata 20-te XX wieku. Korytarze za sprawą starych fotografii oraz uczniów w strojach z epoki upodobniły się do międzywojennych ulic Suwałk. Można było zrobić sobie zdjęcie w zakładzie fotograficznym „Modern”, ułożyć fryzurę w Zakładzie Fryzjerskim C. Zawadzkiego. A w kinie ”Filmia” obejrzeć fragmenty popularnej wówczas komedii „Każdemu wolno kochać” z Mirą Zimińską i Adolfem Dymszą. Częścią obchodów w Zespole Szkół nr 6 była konferencja „Wolontariusze Niepodległej”, w której uczestniczyli m.in. Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, uczniowie, dyrektorzy suwalskich szkół i pracownicy oświaty. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów suwalskich szkół przez: dyrektor SODN dr Janinę W. Steczkowską i Hannę Zienkiewicz.

Połowa to dumni patrioci

Około połowa z 742 przebadanych uczniów uważa się za patriotów i jest dumna z bycia Polakiem, a 58% deklaruje walkę w obronie Ojczyzny w przypadku zagrożenia. Natomiast co czwarty uczeń suwalskiej szkoły nie jest dumny z bycia Polakiem i nie uważa się za patriotę. Ten odsetek jest jeszcze wyższy wśród uczniów techników.

Podobnie jest z deklaracją walki w obronie zagrożonej Ojczyzny. Co czwarty nastolatek nie stanąłby i raczej nie stanąłby do walki w takiej sytuacji.

Więcej chce wyjechać niż zostać

45% badanych uczniów suwalskich szkół opuściłoby swój kraj i raczej opuściłoby Polskę gdyby miało możliwość zdobycia stałej pracy za granicą. Przeciwnego zdania jest 39% badanych. Pozostali nie mają zdania. Nic nie wskazuje na to, że inaczej myślą młodzi Polacy w innych częściach naszego kraju. To niepokojąca informacja, która może mieć ogromny wpływ na najbliższą przyszłość Polski i Suwałk.

Dla wielu młodych Polaków perspektywa stałej pracy poza granicami Ojczyzny jest wciąż ciekawszą przyszłością niż życie w naszym kraju. Potwierdza to ankieta przeprowadzona w suwalskich szkołach. A jest to badanie przeprowadzone na bardzo dużej próbie bo przekraczającej 6% ogółu uczniów suwalskich szkół czyli to tak samo jakby przeprowadzić sondaż wśród blisko 2 milionów mieszkańców Polski. Niestety nie wiemy czy ubywa młodych Polaków marzących o stałej pracy za granicą, bo nie są znane wyniki takich badań.

Jak młodzież pojmuje patriotyzm?

Najwięcej wskazuje na kibicowanie polskim drużynom sportowym jako najczęstszy przejaw współczesnego patriotyzmu. Tak uważa 46% badanych uczniów, a w technikach jest to aż 84%. Za istotne przejawy współczesnego patriotyzmu uczniowie uznali obchody świąt państwowych i udział w wyborach.

Najrzadziej patriotyzm kojarzy się im ze znajomością historii narodu(10%), dbałością o język polski (11%) i promowaniem Polski poza granicami kraju (12%).

Najczęściej młodzi suwalczanie jako wzór współczesnego patrioty wskazują żołnierzy, którzy walczyli za kraj oraz Andrzeja Dudę i Lecha Wałęsę. Dość często wymieniani byli: piłkarz Jakub Błaszczykowski, Jarosław Kaczyński, Jan Paweł II, Józef Piłsudski i nauczyciele.

Niepodległość i wejście do UE najważniejsze

Suwalska młodzież uważa, że odzyskanie niepodległości było najważniejszym pozytywnym wydarzeniem w dziejach Polski. Potwierdza to przekonanie, że Święto Niepodległości 11 Listopada jest najważniejszym świętem narodowym, a rozbiory Polski były największą porażką w historii Polski. W obu przypadkach tak uważa 84% badanych uczniów.

Za drugie w kolejności pozytywne wydarzenie w historii Polski suwalska młodzież uważa wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (38%). Istotnym wydarzeniem w dziejach Polski była też Konstytucja 3 Maja, co koresponduje z tym, że 44% badanych uważa Święto Konstytucji 3 Maja za szczególnie ważne.

Za najmniej ważne święta narodowe młodzi suwalczanie uznają: Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów (24 marzec), Dzień Solidarności i Wolności (31 sierpień), Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (1 sierpnia) i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marzec).Natomiast wśród negatywnych wydarzeń w historii Polski, poza rozbiorami najwięcej uczniów suwalskich szkół wskazuje na: wprowadzenie stanu wojennego (58%) i przegrane powstania (29%).

Wpływowa rodzina

Ciekawe są odpowiedzi na pytanie: kto kształtował Twoją postawę wobec Ojczyzny. Zdecydowana większość młodych suwalczan twierdzi, że największy wpływ miała rodzina (78%). Znaczący wpływ mają też szkoła(42%) i media (37%). Znacznie mniejszy sięgający kilkunastu procent wpływ na kształtowanie postaw młodzieży wobec Ojczyzny ma: literatura, kościół i rówieśnicy.

Top