Misterium Mostu w Krasnogrudzie

Misterium Mostu w Krasnogrudzie

Pogranicze zaprasza na MISTERIUM MOSTU Z UDZIAŁEM ORKIESTRY KLEZMERSKIEJ TEATRU SEJNEŃSKIEGO w AMFITEATRZE MCD, KRASNOGRUDA-  22 SIERPNIA, ŚRODA, GODZ. 21.00. 

Zwieńczeniem „Lata w Pograniczu” jest Misterium Mostu. Podczas dwóch pierwszych edycji, w 2015 i 2016 roku, animatorzy, artyści i mieszkańcy tworzyli Wioski Budowniczych Mostów, wspólnie przygotowując widowiska koncentrujące się wokół symboliki Niewidzialnego Mostu. W 2017 roku w Krasnogrudzie spotkała się Orkiestra Niewidzialnego Mostu, by przygotować muzyczno-teatralne misterium „Strażnicy ognia / The Keepers of Flame”. Autorzy kompozycji to światowej sławy muzycy Kathleen Tagg oraz David Krakauer, którym towarzyszyła Orkiestra Klezmerska i goście z Syrii, Ukrainy i Niemiec. Orkiestra Niewidzialnego Mostu to artystyczna odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, który domaga się solidarności w odpowiedzi na zagrożenie pogłębiających się podziałów społecznych i kulturowych. Jej twórczy potencjał miał źródło w spotkaniu zespołu Pogranicza z artystycznymi poszukiwaniami Davida Krakauera, który do współpracy zaprosił wybitną kompozytorkę i pianistkę z Afryki Południowej Kathleen Tagg, oraz w kunszcie muzycznym i życiowym doświadczeniu muzyków, którzy na własnej skórze poznali los emigranta i tułacza.

Tegoroczne Misterium Mostu, z udziałem Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, odbędzie się w środę, 22 sierpnia, w Dolinie Niewidzialnego Mostu, w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Top