Miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020

12 064 uczniów i przedszkolaków zainaugurowało nowy rok szkolny 2019/20 w Suwałkach. Wraz z nimi pracę rozpoczęło też 1 218 nauczycieli i 513 pracowników administracji i obsługi. Miejską Inaugurację Roku Szkolnego zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 7. Uczniowie z rodzicami, nauczyciele oraz dyrektorzy suwalskich szkół – to główni goście uroczystości, w której wzięli udział m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach oraz poseł Bożena Kamińska.
– Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.
W związku z wprowadzoną reformą, w tym roku szkolnym w Suwałkach, podobnie jak w całej Polsce, mamy podwójny rocznik w szkołach średnich. Ogromne wyzwanie, z którym suwalski samorząd sobie poradził, lecz miało to wpływ na finanse miasta.
Prezydent Miasta Suwałk powierzył stanowiska nowym dyrektorom suwalskich placówek oświatowych. Od 1 września Iwona Łazarska będzie nowym dyrektorem Przedszkola nr 6, a Elżbieta Słowikowska dyrektorem Przedszkola nr 10. Ponownie stanowiska dyrektorów przedszkoli będą pełniły: Małgorzata Penczek w Przedszkolu nr 1 i Jolanta Palczewska w Przedszkolu nr 4. Wszystkie panie będą dyrektorami przedszkoli do 31 sierpnia 2024 r. Natomiast Natalia Górska będzie pełnić obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 zgodnie z obowiązującym prawem do 30 czerwca 2020 r.

Rok szkolny pełen zmian

2 września 12 064 uczniów i przedszkolaków oraz 1 218 nauczycieli i 513 pracowników administracji i obsługi rozpoczęło nowy rok szkolny w Suwałkach. To rok pełen rewolucyjnych zmian w polskiej oświacie. Nie ma już gimnazjów. Są za to dwa roczniki w klasach pierwszych szkół średnich. Niejasna
pozostaje sytuacja, jeżeli chodzi o protesty nauczycieli, którzy domagają się wyższych wynagrodzeń.

Są wolne miejsca

Suwalski samorząd przygotował się do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych. 19 sierpnia zakończył się nabór uzupełniający. Z uwagi na zwiększone zainteresowanie szkolnictwem branżowym, po zakończonym naborze uzupełniającym, utworzono trzy dodatkowe klasy w szkołach branżowych I stopnia. Według stanu na 28 sierpnia w szkołach prowadzonych przez suwalski samorząd są jeszcze wolne miejsca. W klasach po szkole podstawowej takich miejsc jest ponad 30. Najwięcej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej (11 miejsc w klasie dwujęzycznej z rozszerzeniem: matematyka, fizyka, jęz. angielski) oraz w Zespole Szkół nr 4 (10 miejsc w klasach technikum). W klasach po gimnazjum jest tylko 8 wolnych miejsc. Najwięcej w szkole branżowej w Zespole Szkół Technicznych.
– Z przeprowadzonych analiz i deklaracji dyrektorów szkół wynika, że szkoły nie będą organizowały lekcji w systemie zmianowym. Szkoły są przygotowane, dysponują odpowiednią kadrą pedagogiczną, a także liczbą sal dydaktycznych – informuje Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk.

Będzie analiza wyników egzaminów

W tym roku niezadawalające wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnęli uczniowie suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów. Znacznie lepsze wyniki osiągnęli ich starsi koledzy. Suwalscy maturzyści odnotowali wyniki porównywalne ze swoimi kolegami z Łomży i nieco niższe niż maturzyści w Białymstoku. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk został powołany zespół do spraw analizy egzaminów zewnętrznych. Zespół ten do 15 listopada tego roku ma przeanalizować wyniki egzaminów zewnętrznych w suwalskich szkołach i przedstawić rekomendacje dotyczące podniesienia jakości kształcenia.
– Do pracy w wyznaczonym zespole zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, aby na kwestię oświaty w naszym mieście spojrzeć z różnych punktów widzenia. Może to mieć pozytywny wpływ na jakość nauczania w Suwałkach – uważa E. Sidorek.

Bon żłobkowy

W kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pokój nr 4-5), ul. Mickiewicza 1 rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz będących pod opieką dziennego opiekuna mogą składać, w formie papierowej, wnioski o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego.
Rodzice/opiekunowie prawni składający wnioski powinni posiadać Suwalskie Karty Mieszkańca, których numery wpisują we wniosku o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego (oboje rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny). Zgodnie z uchwałą suwalskiej Rady Miejskiej wartość bonu to maksymalnie 300 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż wynosi opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna, z wyłączeniem opłat za wyżywienie.

Szczegółowe warunki dotyczące składania wniosku o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego znaleźć można na: www.um.suwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

Zmiany w bazie szkolnej

W tym roku łączna kwota inwestycji w suwalskiej oświacie wynikająca z zawartych umów na 26 sierpnia wynosi 26 889 177, 39 zł. Najważniejsze zadania to: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 (na zdjęciu poniżej), modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i bloku żywieniowego w SP nr 7, budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem oraz infrastruktury na potrzeby kształcenia zawodowego w ZST, rozbudowa infrastruktury na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 oraz adaptacja pomieszczenia na toaletę dziecięcą w Przedszkolu nr 2. Bieżące remonty przeprowadzono również w: Zespole Szkół nr 4, SP nr 6, I LO, SP nr 5, 10 oraz w przedszkolach nr: 2, 4 i 6. Trwa też adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 6 na potrzeby żłobka.

 

Top