Masz powyżej 45 lat, zgłoś się na badanie osteoporozy

Masz powyżej 45 lat, zgłoś się na badanie osteoporozy

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze obsługi projektu pod nr telefonu 87 562 95 32 lub 87 562 95 95 . Projekt pt. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” dofinansowany z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Top