Leszek Lewoc odznaczony

Leszek Lewoc odznaczony
Suwalczanin Leszek Lewoc został odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Medal wręczył Szef WSzW w asyście D-cy 1Brygady OT oraz D-cy 18 Pułku Rozp0znawczego. Uroczystość odbyła się 8 listopada w 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. L. Lewoc jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
Krótka informacja odnośnie działalności Leszka Lewoca;
Leszek Lewoc w swojej działalności społeczno- zawodowej przyczynił się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.    W latach 1991-1993 był Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej województwa suwalskiego, Członkiem Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Dzięki jego staraniom po likwidacji w 1994 r. XI Centralnej Składnicy Sprzętu Samochodowego JW.3179  w Suwałkach przyczynił się do przedyslokowania XIV Pułku Artylerii Przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk. Uczestniczył w pracach Senackiej Komisji Obrony Narodowej na rzecz rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju. W 1994 r. w Suwałkach zorganizował Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół’’ skupiające trudną młodzież. Dzięki porozumieniu Towarzystwa z jednostką Wojskową do którego doprowadził Leszek Lewoc, młodzież została objęta szkoleniem paramilitarnym. W latach 1999-2002 jako Wicewojewoda Podlaski uczestniczył w szeregu działań mających na celu budowanie prestiżu Wojska Polskiego w środowisku lokalnym. W latach 2004-2007 jako Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, a od 2007-2014 zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w Białymstoku był odpowiedzialny za przeprowadzenie poboru wojskowego w latach 2004-2008, w okresie 2009-2014 kwalifikacji wojskowej oraz w latach 2004-2014 za także przygotowanie na wypadek ,,Akcji Kurierskiej’’ za co wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia od przełożonych i osób kontrolujących jego działalność.
Za swoją działalność społeczną i zawodową Leszek Lewoc był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany- w 2013 r. za wybitne zasługi w działalności państwowej, publicznej i społecznej oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 r. za działalność niepodległościową Krzyżem Wolności i Solidarności. Jednocześnie wartym wskazania jest, że  Leszek Lewoc posiada status działacza opozycji antykomunistycznej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 5 czerwca 2018 r.
żródło: Leszek Lewoc
Top