Kwietniowa sesja

Kwietniowa sesja

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach radni m.in. przyjęli sprawozdania z działalności suwalskich komendantów policji i straży pożarnej oraz informacje z realizacji programów „Suwalska Rodzina Plus” i „Suwalska Karta Mieszkańca”. Przyznali dotacje na remonty zabytków, ustalili kąpielisko, które będzie czynne w lipcu i sierpniu nad Zalewem Arkadia oraz zasady obowiązujące przy Suwalskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku. Uchwalili też m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym a lasem oraz terenu ograniczonego ulicami: gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową.

Suwalska Rodzina Plus
Z informacji przedstawionej radnym wynika, że od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. wydano karty „Suwalska Rodzina Plus” dla 5 625 suwalczan, którzy najczęściej korzystali z ulg przy wejściach do Aquaparku i innych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z ulg w opłatach za żłobek i przy zakupie biletów komunikacji miejskiej. W 2017 r. posiadacze tej karty otrzymali ponad 245 tys. zł ulg, a w 2018 r. (do 31 sierpnia) – udzielono ulg na kwotę ponad 136 tys. zł. Od 1 września 2019 r. program ten został zastąpiony przez „Suwalską Kartę Mieszkańca”, którą otrzymało prawie 18 tys. suwalczan. Do końca 2018 r. skorzystali oni z ulg na kwotę ponad 707 tys. zł. Podobnie, jak w przypadku programu „Suwalska Rodzina Plus” suwalczanie najczęściej korzystali z ulg przy zakupie biletów komunikacji miejskiej i przy wejściach na obiekty OSiR. Więcej o Suwalskiej Karcie Mieszkańca pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Suwalski Budżet Obywatelski
Suwalscy radni ustalili zasady jakie będą obowiązywały w Suwalskim Budżecie Obywatelskim w następnym roku. W 2020 roku na realizację Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 2,6 mln zł. Projekty będą zgłaszane przez suwalczan od 3 czerwca do 9 sierpnia 2019 roku. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się
14 października i potrwa dwa tygodnie. W 2020 r. będą realizowane „małe” projekty inwestycyjne o wartości do 100 tys. zł; „duże” projekty o wartości od 100 tys. do 800 tys. zł oraz projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł.
Radny Jacek Niedźwiedzki zaproponował, żeby w każdej grupie projektów można było zrealizować po jednym projekcie „szkolnym”, czyli zgłoszonym przez szkoły i placówki oświatowe. Radni zdecydowaną większością głosów przegłosowali tę propozycję.

Kasa na zabytki
Radni zapoznali się z informacją o miejskich dotacjach udzielonych w 2018 r. na prace przy suwalskich zabytkach. Najwięcej pieniędzy z kasy miejskiej wydano na remont elewacji frontowej kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Aleksandra (45 tys. zł). Dofinansowano też remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego (25 tys. zł) oraz remonty prywatnych kamienic przy ul. Kościuszki 59 (dach – 40 tys. zł) i ul. Mickiewicza 5 (elewacja – 13 124 zł) i budynku przy ul. Gałaja 43 (elewacja – 30 tys. zł).
Radni zdecydowali też o udzieleniu dotacji w 2019 roku na remont elewacji kościoła pw. św. Aleksandra (18 600 zł – prace konserwatorskie przy kamiennych bazach kolumn portyku) oraz montaż orynnowania w molennie staroobrzędowców przy ul. Sejneńskiej 37 A (dotacja – 9 294 zł). Dotację otrzyma też prywatny właściciel budynku przy ul. Noniewicza 73 na wykonanie projektu budowlanego remontu dachu (dotacja – 8 tys. zł).
W budżecie miejskim na 2019 rok przeznaczono na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 100 tys. zł, jednak wszystkie złożone wnioski opiewają na kwotę prawie 36 tys. zł. Zdaniem radnej Marioli Karpińskiej zainteresowanie jest znikome, gdyż zaplanowana kwota jest zdecydowanie zbyt niska by zrekompensować inwestycje. Zdaniem Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk niskie zainteresowanie w dużym stopniu wynika z faktu, że remont zabytkowego obiektu wymaga długich przygotowań i uzyskania odpowiednich pozwoleń, między innymi konserwatorskiego, nawet w przypadku wykonania jedynie drobnych prac. Wojciech Pająk zaproponował, aby pozostałą kwotę przeznaczyć na rzecz Zarządu Budynków Mieszkalnych, który gospodaruje kamienicami przy ulicy Kościuszki i które również wymagają nakładu prac i środków. Radny Sławomir Sieczkowski zaproponował, aby pieniądze pozostałe z dotacji na remonty zabytków przeznaczyć na remonty sal dydaktycznych
i łazienek dziecięcych w szkołach. Radni przyjęli ten wniosek.

O mieszkaniach później
W czasie dyskusji o projekcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020 radny Kamil Lauryn zaproponował, aby umożliwić zakup mieszkań komunalnych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. W odpowiedzi Bożenna Ratkiewicz, główna księgowa ZBM stwierdziła, że wprowadzenie tego zapisu może być niebezpieczne dla stanu wielu suwalskich zabytków. Może to skutkować problemem z zebraniem pieniędzy na ich remont od właścicieli poszczególnych mieszkań. Po ożywionej dyskusji radni zdecydowali o skierowaniu tego projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisje Rady Miejskiej.
Przy zmianach w tegorocznym budżecie miejskim S. Sieczkowski zaproponował przesunięcie kolejnych pieniędzy na remonty szkół. Także i tym razem radni przyjęli tę propozycję.

Top