Konsultacje suwalskiej Strategii

Konsultacje suwalskiej Strategii

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” oraz „Diagnozy strategicznej”, Urząd Miejski w Suwałkach zaprasza do udziału w  telekonferencji, która zostanie przeprowadzona w 5 marca 2021 r. o godz. 14:00.

W spotkaniu tym udział wezmą: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, prof. Wojciech Dziemianowicz, ekspert zewnętrzny z Uniwersytetu Warszawskiego, który wspiera proces przygotowania strategii oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

W trakcie spotkania będzie można wziąć udział w dyskusji nt. priorytetów rozwojowych miasta Suwałki w perspektywie do roku 2030, zgłosić uwagi do opracowanego projektu dokumentu, zadać pytania ekspertom oraz przedstawicielom miasta Suwałki. Urząd Miejski w Suwałkach liczy na Państwa uczestnictwo i owocną dyskusję!

Osoby chętne do wzięcia udziału w konsultacjach proszone są o wysłanie informacji o swoim udziale na adres: rfz@um.suwalki.pl w terminie do 3.03.2021 r.

Link do połączenia na spotkanie zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników na dzień przed wydarzeniem. Liczba uczestników telekonferencji jest ograniczona.

źródłó: UM Suwałki

Top