KOLEJNY PROJEKT SOK PROMUJĄCY TRADYCJE TKACKIE SUWALSZCZYZNY Z GRANTEM MKIDN

KOLEJNY PROJEKT SOK PROMUJĄCY TRADYCJE TKACKIE SUWALSZCZYZNY Z GRANTEM MKIDN
Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać dwunicielnicową tkaninę lnianą” otrzymał dofinansowanie z programu KULTURA I TRADYCJA 2020. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę zanikających tradycji tkackich regionu i przywracanie ich środowisku lokalnemu. Nieodpłatne warsztaty poprowadzi ceniona mistrzyni tkacka z Suwalszczyzny, Sabina Knoch.
Suwalski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków pozostałych w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu KULTURA I TRADYCJA 2020 na realizację projektu pn. „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać dwunicielnicową tkaninę lnianą”. Przedsięwzięciem ma na celu ochronę zanikającej tradycji tkackich regionu, przywracanie ich środowisku lokalnemu (wiejskiemu i miejskiemu).
W ramach projektu planowane są warsztaty praktyczne polegające na bezpośrednim przekazie wiedzy i umiejętności między Mistrzem a osobami szczególnie zainteresowanymi kontynuacją rzemiosł tkackich na Suwalszczyźnie. Zajęcia poprowadzi ostatnia czynna tradycyjna tkaczka tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabina Knoch ze Szczepek koło Augustowa. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe i seniorzy, a udział w warsztatach będzie nieodpłatny.
Sabina Knoch urodziła się w 1952 roku we wsi Szczepki. Od najmłodszych lat pomagała matce Stanisławie przygotowywać nici i krosna do tkania. Mama pani Sabiny tkała całe życie – worki, chodniki, prześcieradła, płótno na koszule. Jeszcze przed wojną umiała tkać sejpaki – najpierw na wąskich krosnach, a później na szerokich. Samodzielnie tkać zaczęła w 1977 roku na zamówienie rodziny i sąsiadów. Tworzy chodniki, kilimy, sejpaki (wywodzące się z tradycji litewskiej), tkaniny wielonicielnicowe i dwuosnowowe oraz sejpaki. Jest jedną z nielicznych już tkaczek wykonujących tkaniny o lokalnych wzorach tradycyjnych. Jej prace odznaczają się wysokim poziomem technicznym. Bierze udział w festynach i kiermaszach. Na różnego rodzaju pokazach tkactwa ludowego prezentuje technikę pracy przy krośnie oraz własnoręcznie wykonane wyroby. Edukuje młodzież i dorosłych w Suwalskim Ośrodku Kultury. Prace Sabiny Knoch znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Top