Kawiarenka obywatelska

Kawiarenka obywatelska

SuwałkiKawiarenka obywatelska

„Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

17 listopada (wtorek), godz. 17.00 – sala kameralna Suwalskiego Ośrodka Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”. Spotkanie organizowane jest we wtorek 17 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Głównym tematem kawiarenki będzie prezentacja najnowszego  „Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”, będącego kompleksową diagnozą suwalskiej oferty kulturalnej. Publikacja została opracowana przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach i została oparta na analizie danych oraz odpowiedzi udzielonych w lipcu 2015 roku przez 375 respondentów. Raport złożony jest z kilku części i dotyczy wielu aspektów kultury w mieście, również potrzeb i oczekiwań odbiorców. Można go bezpłatnie pobrać ze strony: www.um.suwalki.pl/raport-o-kulturze/.

Gościem specjalnym kawiarenki będzie Maciej Białous – współautor raportu, socjolog, pracownik Zakładu Historii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie spotkania głos zabiorą również zaproszeni goście: przedstawiciele władzy samorządowej, pracownicy suwalskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

 Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury Suwałki

i odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”,

współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Suwałki

Top