Informacjia o wywieszonym wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19.08.2020 r. do 9.09.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 342/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku).

186/2020

Top