INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni  tj. od dnia 10.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 9/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.

197/2019

Top