Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 i 284) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 30.04.2020 r. do 21.05.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 185/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku).

104/2020

Top