Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.02.2020 r. do 27.02.2020r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 77/2020 z dnia 06 lutego 2020 roku).

36/2020

Top