Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 07.03.2019 r. do 28.03.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 114/2019 z dnia 7 marca 2019 roku).

83/2019

Top