Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 20.12.2018 r. do 10.01.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 445/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku). Dotyczy sprzedaży działek budowlanych przy ul. Zbigniewa Herberta w Suwałkach.

4/2019

Top