Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na cele przemysłowe

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 25 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele przemysłowe na okres do 3 lat (Zarządzenia Nr 106/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 marca 2021 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Dubowo I.

93/2021

Top