Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.03.2019 r. do 25.03.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 112/2020 z dnia 4 marca 2020 roku).

59/2020

Top