Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach.

Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie:

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10129&cat=2204&sort=name_asc&pg=1&items=20 oraz w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach. Wnioski można składać w terminie do 15 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć w Uchwale Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270) dostępnej na stronie: https://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/wojewodztwa-podlaskiego/r2019/nr246/ i w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

35/2021

Top