INFORMACJA

INFORMACJA

Uchwałą Nr XXIII/302/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki przyznano następujące dotacje.

tabela dotacje

 

Top