INFORMACJA

W terminie do dnia 15.03.2020 r., określonym w Uchwale Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270), wpłynęły trzy wyszczególnione poniżej wnioski o udzielenie dotacji.

Lp. Zabytek / adres Wnioskodawca

 

Wskazany we wniosku

zakres dofinansowania

1. budynek

przy ul. Kamedulskiej 14

właściciel prywatny remont dachu
2. budynek

przy ul. T. Kościuszki 94

właściciel prywatny remont dachu
3. budynek

przy ul. E. Plater 1

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Suwałkach
remont elewacji

z up. Prezydenta Miasta Suwałk Miejski Konserwator Zabytków

Adam Żywiczyński

Suwałki, 23 marca 2020 r.

70/2020

Top