Gorący czas dla absolwentów gimnazjów

Gorący czas dla absolwentów gimnazjów

Gorący czas nie tylko na zewnątrz, ale też dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. W piątkowe popołudnie szkoły średnie (ponadgimnazjalne) wywiesiły listy zakwalifikowanych do nauki od września w poszczególnych szkołach. Godziną zero była 15.

Biorąc pod uwagę popularność to wśród suwalskich ogólniaków najczęściej (456 osób) wybierane było II LO. Tę szkołę jako pierwszą preferencję wybrało 184 absolwentów gimnazjów ( na 140 przygotowanych miejsc). Najchętniej w tej szkole jako pierwszą preferencję gimnazjaliści wybierali klasy: biologiczno- chemiczna, matematyka- geografia- angielski – wos oraz polski- historia- antyk. Dużym zainteresowaniem cieszy się też I LO. Tę szkołę wybrało 403 absolwentów gimnazjów, w tym jako pierwszy wybór 172 osób (na 168 miejsc). Tutaj zainteresowanie rozłożyło się równomiernie pomiędzy różnymi klasami i praktycznie prawie nie ma już wolnych miejsc w tej szkole, chociaż zwraca uwagę duże zainteresowanie nauką w klasie geograficzno – informatycznej.

Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszy się III LO, które wybrało 391 absolwentów gimnazjów, z tego 137 jako pierwsza preferencja na 168 miejsc.

W IV LO chce się uczyć 23 absolwentów gimnazjów, z tego 6 wybrało tę szkołę jako pierwszy wybór.

W LO ZDZ chce uczyć się 93 absolwentów gimnazjów, z czego 49 wybrało tę szkołę jako pierwszy wybór (na 52 miejsc).

W VI LO chce się uczyć 39 absolwentów gimnazjów, z czego 13 wybrało tę szkołę jako pierwszą preferencję (na 30 miejsc).

W VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi chce się uczyć 238 absolwentów gimnazjów, z czego 81 wybrało tę szkołę jako pierwszą preferencję (na 300 miejsc). Największym zainteresowaniem cieszy się klasa o profilu mundurowym.

Wśród techników największym zainteresowaniem cieszą się: Technikum nr 2 (w Zespole Szkół nr 6 ul. Sikorskiego) i Technikum nr 3 (w ZST).

Technikum nr 2 wybrało 273 absolwentów gimnazjów, z czego 125 jako szkołę pierwszej preferencji ( na przygotowanych 140 miejsc). Największym zainteresowaniem cieszy się klasa- technik pojazdów samochodowych.

Technikum nr 3 wybrało 288 absolwentów gimnazjów, z czego 175 jako szkołę pierwszego wyboru ( na 196 miejsc). Największym zainteresowaniem cieszą się klasy o specjalności technik mechatronik i technik cyfrowych procesów graficznych.

Technikum nr 4 (w Zespole Szkół nr 4) wybrało 180 absolwentów gimnazjów, z czego 71 jako szkołę pierwszego wyboru (84 miejsc). Największym zainteresowaniem cieszą się klasy o specjalności technik hotelarstwa i technik ekonomista.

Technikum w Suwałkach wybrało 126 absolwentów gimnazjów, z czego 64 jako szkołę pierwszego wyboru (na 125 przygotowanych miejsc). Tutaj największym zainteresowaniem cieszy się klasa o specjalności technik rolnik.

Technikum ZDZ wybrało 19 osób, z czego 8 jako szkołę pierwszego wyboru (na 24 przygotowanych miejsc).

Zróżnicowanym zainteresowaniem cieszą się szkoły zawodowe.

Największym zainteresowaniem cieszy się Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 6 (ul. Sikorskiego), gdzie praktycznie nabór jest zakończony. Na 30 miejsc zgłosiło się 61 osób, z czego 33 wybrały tę szkołę jako pierwszą preferencję.

Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 (w ZST) wybrało 31 absolwentów gimnazjów, z czego 18 jako szkołę pierwszego wyboru (na 28 miejsc).

Zespół Szkół Zawodowych w Suwałkach wybrało 37 osób, w tym 15 jako szkołę pierwszego wyboru (na 50 miejsc). W tej szkole największym zainteresowaniem cieszą się klasy o specjalności kucharz i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Ci, którzy w piątek po południu znaleźli się na liście zakwalifikowanych, mają czas do wtorku do godz. 15, na doniesienie do danej szkoły oryginalnego świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Tym samym potwierdzą, że w danej placówce chcą od września kontynuować naukę. Jeżeli tego nie zrobią w terminie, szkoła uzna, że z miejsca zrezygnowali – i tym samym dają szansę tym, którzy teraz z braku miejsc znaleźli się pod kreską. 8 lipca szkoły wywieszą listy przyjętych.

Top