Gdzie do szkoły ponadgimnazjalnej?

Gdzie do szkoły ponadgimnazjalnej?

Już w najbliższy poniedziałek (11 kwietnia) rozpocznie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach. Przed suwalskimi nastolatkami pierwsza poważna decyzja w ich życiu. Właściwy wybór szkoły a potem studiów, to szansa na sukces zawodowy. A zatem wybór ten powinien być poprzedzony głęboką analizą i refleksją na temat własnych zainteresowań oraz posiadanych możliwości, które warto skonfrontować z ofertą edukacyjną suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. „Dwutygodnik Suwalski” przygotował krótki informator o ofercie suwalskich szkół zawodowych, które dają szansę na kontynuację edukacji w szkołach wyższych, a jednocześnie przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. Przedstawiamy ofertę edukacyjną suwalskich techników kształcących w systemie dziennym przygotowaną przez trzy szkoły zawodowe prowadzone przez suwalski samorząd.

 

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21

kontakt: sekretariat@zs6.suwalki.eu (więcej na: www.e.zs6.pl)

Telefony: 87 565 85 70; 508 215 382;   87 565 85 60; Fax 87 5658561

Technikum nr 2:

technik logistyk – Nauczysz się m.in. podstaw logistyki, gospodarki zapasami i magazynem, transportu i spedycji, planowania logistycznego.

W przyszłości znajdziesz pracę m.in. jako specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, specjalista do spraw planowania zakupów, specjalista do spraw handlu elektronicznego, specjalista do spraw logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalista do spraw systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, magazynier, zaopatrzeniowiec.

 

technik technologii drewna – (patronat: Fabryka Mebli Forte, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Nauczysz się m.in. wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń.

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, firmach przemysłu opakowań, galanterii drzewnej, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna na stanowiskach kierownik działu produkcyjnego, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technolog, technik konstruktor, operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca.

 

technik pojazdów samochodowych – (patronat: Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej). Nauczysz się m.in. oceny stanu technicznego samochodu i jego zespołów, diagnostyki i naprawy zespołów samochodu, obsługi oprogramowania diagnostycznego i naprawczego, organizowania i zarządzania zakładem mechaniki lub elektromechaniki samochodowej.

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, firmach ubezpieczeniowych do rozliczania szkód komunikacyjnych.

 

technik informatyk – (od września 2016 r. nowa specjalizacja – e-sport, w ramach której uczniowie będą samodzielnie wykonywać projekty gier komputerowych wraz z obiektami multimedialnymi w grach, sprawdzać poprawność i eksperymentować z nimi, obsługiwać silniki graficzne oraz poznawać i ćwiczyć taktykę gier w praktyce, odbędą zajęcia warsztatowe z najlepszymi informatykami). Nauczysz się m.in. administrowania sieciami komputerowymi, projektowania i administrowania stron www, programowania, składania i konfigurowania sprzętu komputerowego oraz tworzenia i zarządzania bazami danych.

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach posiadających własne sieci komputerowe, przedsiębiorstwach branży reklamowej.

 

technik organizacji reklamy – Nauczysz się m.in. marketingu, psychologii reklamy, organizowania sprzedaży produktów i usług reklamowych, projektowania środków reklamowych przy użyciu narzędzi graficznych i technik poligraficznych.

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. jako specjalista do spraw marketingu i handlu, specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, organizator usług sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy.

 

technik spedytor – Nauczysz się m.in. planowania procesów transportowych, prowadzenia dokumentacji spedycyjnej, kalkulowania cen usług transportowych, przygotowywania ładunków do transportu, monitorowania technicznych środków do realizacji procesów transportowych.

W przyszłości znajdziesz pracę m.in. w przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach transportowo-spedycyjnych, zakładach transportowych, firmach handlowych, przedsiębiorstwach handlu zagranicznego.

 

Brak limitu przyjęć – klasa zostanie utworzona, jeśli chętnych gimnazjalistów będzie min. 12 przy oddziałach łączonych z dwóch zawodów i min. 24 uczniów przy klasie, kształcącej w jednym zawodzie.

—————————————

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33

Kontakt – centrala, sekretariat: e-mail: zst@zst.suwalki.pl (więcej na: www.zst.suwalki.pl)

Telefon: 87-565 36 30; Fax: 87-565 36 34

Gimnazjalisto, decydując się na naukę w ZST przygotujesz się do matury i rozwiniesz twórcze pasje, a praktyczną naukę będziesz mógł realizować w renomowanych suwalskich przedsiębiorstwach, które oferują stypendia i miejsca pracy.

 

Technikum nr 3:

 

TECHNIK MECHANIK – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: montaż i obsługa maszyn i urządzeń; organizacja i nadzór procesów produkcji.

 

TECHNIK ELEKTRYK – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; wksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

TECHNIK ELEKTRONIK – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych; eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; organizacja i kontrolowanie robót budowlanych lub betoniarsko zbrojarskich; sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

 

TECHNIK TELEINFORMATYK – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich; projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; montaż i eksploatacja sieci rozległych.

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania; wykonywanie projektów multimedialnych; drukowanie cyfrowe.

 

TECHNIK MECHATRONIK – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych; projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH – umożliwienie uzyskania kwalifikacji: wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych; wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci komunalnych; organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – (energia wiatrowa, fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne, biomasa); umożliwienie uzyskania kwalifikacji: montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

TECHNIK energetyk – (energia elektryczna, energia cieplna); umożliwienie uzyskania kwalifikacji: eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej; eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Przymierz się do ZST! 

—————————————

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14

kontakt: sekretariat@zs4.suwalki.eu (więcej na: www.zs4.suwalki.pl)

Telefon: 87 566 42 39; 87 566 53 14; Faks: 87 566 42 39; 87 566 53 14

 

Technikum nr 4:

 

TECHNIK EKONOMISTA – dla osób zainteresowanych pracą w urzędach administracji, urzędach skarbowych, bankach, biurach księgowych, firmach handlowych i usługowych jako: księgowy, bankowiec; pracownik działu kadr, płac i sekretariatu; specjalista do spraw marketingu; doradca finansowy; asystent dyrektora.

 

TECHNIK HOTELARSTWA – dla osób zainteresowanych pracą w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, agroturystyce jako: recepcjonista; kelner; barman; pracownik służby pięter; pracownik służby parterowej.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – dla osób zainteresowanych pracą w hotelach, restauracjach, kawiarniach, zakładach żywienia zbiorowego jako: szef kuchni; organizator imprez; mistrz sztuki kulinarnej; pracownik firmy cateringowej; doradca w zakresie prawidłowego żywienia.

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – dla osób zainteresowanych pracą w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, organach administracji samorządowych    zajmujących się organizacją i promocją turystyki, jako: specjalista do spraw turystyki, sprzedaży i obsługi branży turystycznej; organizator imprez, kongresów i konferencji; rezydent biura podróży; pracownik informacji turystycznej.

 

TECHNIK HANDLOWIEC – dla osób zainteresowanych pracą w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych, sklepach, hurtowniach,  jako:przedstawiciel handlowy, sprzedawca; specjalista reklamy i marketingu; pośrednik handlowy (agent, dealer); specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia; merchandiser (dystrybutor produktów); przedsiębiorca

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI – dla osób zainteresowanych pracą w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach dystrybucji i handlu artykułami spożywczymi, jako: technolog żywności; laborant; kierownik średniego szczebla (zmiany, wydziału, linii); kierownik niższego szczebla (mistrz, brygadzista)

 Wypłata stypendium za odbytą praktykę. Gwarantowana praca w suwalskiej firmie.

Top