Być lekarstwem dla pacjentów

Być lekarstwem dla pacjentów

II Suwalskie Forum Psychiatryczne przeszło do historii. Po ubiegłorocznej, poświęconej depresji, tegoroczna edycja dotyczyła m.in. psychospołecznego wymiaru opieki nad chorymi oraz dialogowi w opiece psychiatrycznej. Uroczystość zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Chorego. Organizatorem przedsięwzięcia był Specjalistyczny Psychiatryczny SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Jak powiedziała Bożena Łapińska, dyrektor SP SP ZOZ:

– Jest bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę o problemach psychiatrycznych, zarówno o wśród osób pracujących z chorymi, członków ich rodzin, a często także samych pacjentów. Aktualnie w naszej placówce pracuje 200 pracowników, którzy opieką otaczają  jednoczasowo 320 pacjentów oraz kolejnych 100 osób w najbliższym środowisku.

W Forum udział wzięli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego – na czele z Wiesławą Burnos, wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz miejskiego – który reprezentowali prezydent Suwałk i przewodniczący Rady Miejskiej.  Gościem specjalnym a zarazem prelegentem zagadnień dotyczących cierpienia w wymiarze duchowym był ks. Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji Ełckiej. Ponadto udział wzięli dyrektorzy i kierownicy placówek leczniczych i opiekuńczych z terenu miasta oraz zaprzyjaźnione z suwalskim Szpitalem osoby z innych podobnie działających placówek.

W swoich rozważaniach w zakresie cierpienia psychicznego bp. Adrian Galbas podziękował lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, wolontariuszom i wszystkim, którzy opiekują się chorymi:

– Życzę wam, byście nie tylko przynosili chorującym lekarstwo, ale byście sami nim byli.

Czesław Renkiewcz, prezydent Suwałk wyraził uznanie dla pracy placówki, która wspiera mieszkańców miasta w bardzo trudnych chwilach ich życia:

– Gratuluję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tej placówki i życzę wszystkiego co najlepsze. Zgodnie z podawanymi statystykami, potrzeby wspierania osób z problemami natury psychicznej są duże, a nie jest wykluczone, że mogą być jeszcze większe. Niech dalszy rozwój tej placówki jeszcze bardziej wzmocni pomoc cierpiącym osobom.

Uroczystości towarzyszyło wręczenie listów gratulacyjnych najbardziej zaangażowanym w pracę pracownikom oraz wykłady dotyczące kryzysu psychicznego i nowych zagadnień prawnych i naukowych w opiece psychiatrycznej. Przed oficjalną częścią spotkania, uczestnicy wzięli udział we mszy św. z okazji Dnia Chorego.

Top