Dziś i jutro suwalskiego szpitala psychiatrycznego

Dziś i jutro suwalskiego szpitala psychiatrycznego

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zbiegły się z otwarciem nowo zbudowanej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach. Z uwagi na liczne obostrzenia wynikające z COVID-19, spotkanie miało ograniczoną liczbę uczestników i odbyło się w ogrodach szpitala.

W uroczystości udział wzięli: Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk, radny sejmiku Województwa Podlaskiego, Monika Anna Borkowska oraz Magdalena Donejko z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej i przedstawiciele instytucji współpracujących ze szpitalem.

Jak powiedziała na otwarciu uroczystości Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ:

– Dobry stan zdrowia jest dobrodziejstwem, a Dzień Zdrowia Psychicznego to moment, by szerzej mówić o problemach zdrowotnych innych osób. Ważne jest to zwłaszcza dziś, kiedy to jest tyle barier i ograniczeń. To co do niedawna było dostępne, teraz jest poza zasięgiem. Pomimo, że nawet najlepszy terapeuta nie zastąpi rodziny, to staramy się w naszej placówce wspierać pacjentów jak najlepiej i chronić ich także od innych zachorowań. Podczas dzisiejszego spotkania chcieliśmy odpowiedzieć na pytania: jak oswoić stres, jak poradzić sobie z lękiem, czy i ewentualnie kiedy korzystać z porad specjalistów.

Dyrektor Szpitala podziękowała za wsparcie środkami finansowymi zakupu środków dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek,  przyłbic i fartuchów przez Urząd Marszałkowski, Wojewodę Podlaskiego i Urząd Miejski w Suwałkach. Następnie goście i personel placówki wzięli udział w otwarciu dodatkowego odcinka Izby Przyjęć, który zbudowany został w celu umożliwienia przyjmowania pacjentów z ograniczeniem do minimum kontaktów z personelem i innymi chorymi. Ze środków dedykowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego wyodrębnione zostały ponadto strefy kontaktu oraz powstały izolatki wyposażone w kamery termowizyjne. Działania te to kolejny krok w stronę zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19. Dotąd nie doszło w placówce do żadnych zachorowań, czego potwierdzeniem były licznie i regularnie przeprowadzane testy wszystkich pacjentów.

Aktualne suwalski „Psychiatryk” ma pełne obłożenie istniejących 330 łóżek. Z prowadzonej analizy potrzeb w zakresie leczenia stanów psychicznych wynika, że potrzeby te będą rosły. Do istniejących dotąd czynników powodujących problemy zdrowotne doszedł nowy, wynikający z panującej pandemii COVID-19, która generuje wielki strach przed zachorowaniem i jego skutkami. Zdaniem specjalistów, pojawia się nowa jednostka chorobowa – stres pourazowy. Szpital, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim planuje stworzenia zamiejscowego ośrodka dla pacjentów obciążonych lękiem związanym z pandemią. Za ok. 8 mln zł przewiduje się zaadaptowanie obiektu dawnej szkoły podstawowej w Smolnikach na ośrodek psychiatryczny, jedyny w Europie, który leczyłby schorzenia tego typu.

Zabierająca głos w tej sprawie W. Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego stwierdziła, że zaawansowanie prac jest bardzo duże:

–  Mamy projekt, pozwolenie na budowę i komplet dokumentów. Obiekt powinien być gotowy najwcześniejszej za 3, a najpóźniej za 6 lat. O postępie działań będziemy informować.

Z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego zaprezentowano okolicznościowy wykład dotyczący zaburzeń psychicznych i promocji zdrowia oraz wystawę prac fotograficznych pacjentów i personelu wykonanych w ramach terapii na potrzeby konkursu fotograficznego „Optymizm” a także obrazy i rysunki na konkurs plastyczny „Potrafimy wiele”. Powstałe prace pokazały, jak ważnym aspektem w procesie leczenia i opieki jest możliwość zaangażowania pacjentów w twórczość artystyczną, która nieraz jest tak ważna jak sam proces medyczny.

Kolejna dobrą wiadomością dla mieszkańców miasta i pacjentów jest fakt, że Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach uzyskał certyfikat jakości ISO 9000:2015, potwierdzający świadczenie usług najwyższej jakości, w godnych i bezpiecznych warunkach oraz przez wysoce wyspecjalizowany personel.

Top