Dzień Seniora

Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora obchodzili tradycyjnie w listopadzie członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkanie było okazją do wyróżnienia osób zasłużonych w działaniach na rzecz seniorów honorowymi odznakami.Dużą Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wręczono Czesławowi Renkiewiczowi, Prezydentowi Miasta Suwałk.
Małe Złote Odznaki Honorowe PZERiI otrzymali: Irena Bacewicz, Wanda Bujko, Tadeusz Dziawer, Urszula Elżbieta Krzywicka, Wanda Mozerys, Zbigniew Jan Mozerys, Bożena Wojdyła, Janina Zuchwalska.
Prezydent Suwałk gratulując seniorom oraz życząc im zdrowia i spełniania wszystkich planów na emeryturze podkreślał, że są oni bardzo aktywną grupą, która ma wkład w życie społeczne naszego miasta.
– Suwalskich seniorów jest więcej niż uczniów i w dodatku, jesteście Państwo bardzo aktywni – mówił Czesław Renkiewicz. – Zarówno członkowie suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jak i Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ostatnio także Suwalskiej Rady Seniorów wiele wnoszą w życie społeczne naszego miasta. Życzę Państwu, żeby tego zapału nigdy Wam nie brakowało i żebyśmy wspólnie pracowali na rzecz poprawy życia suwalskich seniorów.

Top