Dyżury suwalskich przedszkoli podczas wakacji

Dyżury suwalskich przedszkoli podczas wakacji

Tegoroczna przerwa wakacyjna w suwalskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia br. Podobnie jak w ubiegłych latach, wakacyjna opieka będzie dotyczyć tylko i wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek.

Na czas wakacyjnej przerwy Prezydent Miasta Suwałk w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek oświatowych ustalił liczbę oddziałów przedszkolnych w poszczególnych przedszkolach i szkołach podstawowych, które będą realizowały opiekę w ramach dyżurów wakacyjnych, a także trwania prac związanych z termomodernizacją przedszkoli i przeniesieniem działalności tych przedszkoli do innych budynków oświatowych na czas remontu. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie rodziców liczba miejsc została zwiększona o 210 miejsc.

 

W lipcu dyżury będą prowadzone w następujących przedszkolach i szkołach:

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Janusza Korczaka 4A (6 oddziałów),

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7 (5   oddziałów) – przeniesienie działalności przedszkola ze względu na termomodernizację –    do sal w Przedszkolu nr 2, ul. Ludwika Waryńskiego 29,

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Wincentego Witosa 4 (3 oddziały),

Przedszkole nr 6, ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 19 (4 oddziały),

Przedszkole nr 7, ul. Generała Władysława Andersa 10 (3 oddziały) – przeniesienie    działalności przedszkola ze względu na termomodernizację do sal w 2 oddziałach w   Przedszkolu nr 5 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Wincentego Witosa 4 oraz 1 oddziału w  Szkole Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II,

Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul. Nowomiejska 18 (2 oddziały) – przeniesienie  działalności przedszkola ze względu na termomodernizację do Przedszkola nr 6, ul. Alfreda

Wierusza-Kowalskiego 19,

w Szkole Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II, ul. Romualda Kazimierza Minkiewicza  50 (3 oddziały),

w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich, Jerzego Antoniewicza 5 (2 oddziały).

 

W sierpniu dyżury będą prowadzone w następujących przedszkolach i szkołach:

Przedszkole nr 1, ul. Raczkowska 41 (5 oddziałów),

Przedszkole nr 2, ul. Ludwika Waryńskiego 29 (4 oddziały),

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Aleksandra Putry 4B (6 oddziałów) –    przeniesienie działalności przedszkola ze względu na termomodernizację do sal w   Przedszkolu nr 6, ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 19,

Przedszkole Specjalne nr 9, ul. Przytorowa 8 (3 oddziały),

w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda  Urbanowicza, ul. Szpitalna 66 (3 oddziały).

 

Pełna informacja zawierająca harmonogram pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zawiera się w Zarządzeniu Nr 259/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i opublikowana na stronie bip um.suwalki.pl

 

Top