Dotacje do wymiany pieców

Dotacje do wymiany pieców

Od 15 lutego można składać wnioski o dotację na wymianę pieca w Suwałkach. Na ten cel w tegorocznym budżecie Suwałk zaplanowano 200 tys. zł. Do ubiegania się o dotację uprawnieni są właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Suwałk.

Dotację w wysokości od 3 do 6 tys. zł (w zależności od dochodu na jednego członka rodziny) można otrzymać na:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

– Ten program działa w naszym mieście już od 5 lat. Dzięki jego realizacji w 341 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne. Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 199 mieszkańców Suwałk. 84 zabudowania podłączono do sieci PEC. W 58 budynkach wymieniono piece na bardziej proekologiczne – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane od 15 lutego do końca marca. Warto skorzystać z dopłaty i dzięki temu zadbać o lepszą jakość powietrza w Suwałkach, którym wszyscy oddychamy. Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210, tel. 87 562-82-10.

Top