DOTACJE DLA SUWALCZAN

DOTACJE DLA SUWALCZAN

Ruszają nabory wniosków do programów dotacyjnych realizowanych przez suwalski samorząd. Suwalczanie mogą starać się o dopłatę do remontów zabytków, wymiany pieca na nowy oraz na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na ten cel przeznaczono w budżecie Suwałk 400 tys. zł. Niewykluczone, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

Dotacje na remonty zabytków

To jeden z najstarszych miejskich programów dotacyjnych. Od 1 stycznia 2020 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Suwałk mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. Wnioski można składać w terminie do 15 marca.

Dotacją mogą być objęte: remont elewacji oraz dachu, remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji, dachu i stolarek. Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

– Dzięki tym dopłatom udało się wyremontować wiele suwalskich zabytków. Zmienił się wygląd budynków położonych wokół Placu Marii Konopnickiej oraz kościoła pw. Piotra i Pawła. Były remonty w kościołach św. Aleksandra oraz w parafii Ewangelicko Augsburskiej. Wyremontowano kilka elewacji i dachów kamienic przy ul. Kościuszki – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Program w tym roku uległ korekcie. Więcej o tym piszemy na stronie 6. Termin składania wniosków od 15 lutego do 31 marca 2020 r.

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej, służące do wspólnego użytkowania działek ROD udzielane są od 2017 roku. Dotacje kierowane są głównie na wyłożenie alejek kostką betonową, wymianę ogrodzenia, modernizację sieci energetycznej i wodociągowej, jak również na założenie monitoringu. Na 28 zrealizowanych projektów przeznaczono prawie 230 tys. zł. W tym roku w miejskim budżecie zaplanowano na ten cel 100 tys. zł. W marcu zostanie ogłoszony nabór wniosków, który potrwa do maja.

Top