Niebezpieczny wyjazd z parkingu

Niebezpieczny wyjazd z parkingu

Czytelnicy zwrócili się do redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego” z prośbą o zainteresowanie się niebezpiecznym wyjazdem z parkingu przy jednostce wojskowej przy ul. Wojska Polskiego. Samochody wyjeżdżają z tego parkingu wprost na skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Bydgoskiej, co stwarza duże zagrożenie w ruchu samochodów w tym miejscu, zwłaszcza w godzinach 6.30-7.30 oraz 15-16. Potwierdza to groźnie wyglądający wypadek, do jakiego doszło w tym miejscu 27 stycznia 2021 r. pomiędzy godziną 15 i 16. Na szczęście nie było ofiar. To nie był pierwszy wypadek w tym miejscu.

– Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach sprawdzili to miejsce. Ich zdaniem, jest ono widoczne i prawidłowo oznakowane. Ta kolizja z końca stycznia wynikała z nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu – oceniła podkom. Eliza Sawko z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
I właśnie przy wyjeździe z tego parkingu często dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, bo w godzinach największego ruchu trudno wyjechać z parkingu na wprost bądź skręcić w lewo. O możliwe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w tym miejscu zapytaliśmy Tomasza Drejera, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Suwałki Drejer– Analiza stałej organizacji ruchu drogowego w rejonie tego wjazdu wykazała, iż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczna jest zmiana stałej organizacji ruchu drogowego. Polegać ona będzie na uniemożliwieniu wykonywania manewrów skrętu w lewo, zarówno dla pojazdów wjeżdżających, jak i dla wyjeżdżających w prawo. W obecnej chwili jest opracowywany projekt stałej organizacji ruchu drogowego, którego wdrożenie pod warunkiem uzyskania wszystkich uzgodnień planowane jest do końca maja 2021 r. Zmiana lokalizacji zjazdu następuje na wniosek właściciela posesji, który ponosi wszelkie koszty z tym związane lub przez Zarządcę Drogi w ramach przebudowy ulicy. Likwidując wjazd należy zapewnić dojazd alternatywny uzgodniony z właścicielem posesji (w przedmiotowej sprawie z Jednostką Wojskową) – odpowiedział dyrektor T. Drejer.

Najprostszym i właściwie bezkosztowym sposobem poprawy bezpieczeństwa ruchu ulicznego w tym miejscu wydaje się zamiana miejsc: wjazdu i wyjazdu z parkingu przy jednostce wojskowej. Przy takiej zmianie pojazdy z parkingu przy jednostce wojskowej wyjeżdżałyby kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i ul. Bydgoskiej.

Top