Pasy pojawią się później

Pasy pojawią się później

Co z pasami na ulicy Utrata? Ulica ma już nową nawierzchnię, ale brak jest linii oznaczających przejścia dla pieszych oraz oddzielających jezdnie dla pojazdów. Brak tych pasów powoduje, że kierowcy jeżdżą środkiem ulicy lub nie zatrzymują się przed przejściami. Jest niebezpiecznie.

utrata Suwałki
O wyjaśnienie z poprosiliśmy Tomasza Drejera, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
– Niestety ze względów technologicznych musi to trochę potrwać. Malowanie znaków poziomych na jezdni może być wykonywane po rozłożeniu się wszystkich związków ropopochodnych, co trwa minimum 14 dni. Proces chemiczny zachodzący pomiędzy farbą i pozostałościami związków ropopochodnych z masy bitumicznej powoduje zmianę koloru farby z białego na brudno-brązowy oraz bardzo słabą przyczepność do podłoża. Termin rozpoczęcia prac przy wykonywaniu oznakowania poziomego na ul. Utrata ustalony został na 9 września. Jeśli warunki pogodowe pozwolą (musi być sucho) to termin zakończenia tych prac planowany jest na 27 września. Chciałbym zaznaczyć, że linie i przejścia dla pieszych pojawią się w ciągu kilku dni, pozostałe elementy wykonywane są ręcznie i trwa to dłużej.
Do czasu pełnego oznakowania ul. Utrata proszę kierowców, pieszych i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przepraszam mieszkańców za utrudnienia.

Top