Częściowe zamknięcie ul. Sejneńskiej

Częściowe zamknięcie ul. Sejneńskiej

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z robotami drogowymi związanymi z przebudową ul. Utrata wystąpią następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

– w  10 lipca 2015 r. od godziny 7:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Sejneńskiej na odcinku od ul. Utrata do ul. 1-go Maja

– w dniu 9 lipca 2015 r. od godziny 7:00 nastąpi całkowite zamknięcie wlotu ulicy
Przytorowej od ul. Utrata do wjazdu na bazę PKS w Suwałkach
.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Top