Coraz mniej zamężnych i żonatych suwalczan

Coraz mniej zamężnych i żonatych suwalczan

W Suwałkach w 2020 r,. zawarto 319 małżeństw. To najmniej od 17 lat. Ale był to rok nietypowy. Pandemia nagle spowodowała duże zmiany w naszym życiu społecznym i trudno ocenić jej  wpływ na liczbę zawieranych małżeństw. Dlatego w analizie pominęliśmy nietypowy rok 2020. Wnioski z analizy są jednoznaczne. Od wielu lat liczba małżeństw w naszym mieście zmniejsza się, a przybywa rozwodów.

Ubywa małżeństw

W 2019 roku w Suwałkach zawarto 333 małżeństw, a to oznacza że suwalczanie zawierają coraz mniej małżeństw:

2010 – 421 zawartych małżeństw

2015 – 371 zawartych małżeństw

2018 – 345 zawartych małżeństw

2019 – 333 zawarte małżeństwa.

W 2019 r. w Suwałkach zawarto 4,8 małżeństwa na 1 tysiąc mieszkańców. Jest to średnia zbliżona do średniej w kraju i w podlaskim.

Dużo rozwodów

Niestety małżeństwa suwalczan często kończą się rozwodami. Suwalska średnia dotycząca rozwodów jest znacznie gorsza niż w kraju i w podlaskim. W 2019 r. przypadło 2,2 rozwodów na 1 tys. mieszkańców. I na tym poziomie średnia rozwodów utrzymuje się od lat, podczas gdy w kraju i w podlaskim średnia ta nie przekracza dwóch rozwodów na 1 tysiąc mieszkańców. Nic dziwnego, że wśród suwalczan ubywa zamężnych i żonatych, a przybywa osób samotnych. W 2019 roku 51,6% mieszkańców Suwałk było w związkach małżeńskich. To o 2% mniej niż w czasie ostatniego spisu powszechnego w 2011 r.

Przy takiej tendencji najprawdopodobniej już wkrótce więcej będzie suwalczan żyjących samotnie i w związkach nieformalnych niż w żyjących w małżeństwach.

Top