Archiwum jak nowe

Archiwum jak nowe

Niebawem ruszy oczekiwana duża przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach. 8 marca w obecności Ryszarda Wojtkowskiego, zastępcy dyrektora Archiwów Państwowych została podpisana umowa na realizację tych robót pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez dyrektora suwalskiego Archiwum Tadeusza Radziwonowicza, a wykonawcą wybranym w przetargu, którym jest suwalski Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski (na zdjęciu od prawej).
Dzięki tej inwestycji suwalskie archiwum znacznie poprawi warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji. Remont obejmie dziedziniec oraz dwie części budynku. Podwoi się ich powierzchnia użytkowa, poprawi się stan techniczny i wygląd estetyczny budynku przy ul. Kościuszki 69. Ponad 13,3 mln zł na ten remont przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Suwalskie Archiwum nawiązuje swą tradycją do Archiwum Państwowego w Suwałkach, które istniało w latach 1921–1926. Obecna instytucja działa nieprzerwanie od 1955 r. i dotychczas zgromadziła niemal 2 020 metrów bieżących akt, które zostały wytworzone głównie w XIX i XX w. na obszarze historycznej i dzisiejszej Suwalszczyzny. Do szczególnie cennych należą akta stanu cywilnego różnych wyznań, zachowane od 1808 r., księgi hipoteczne i akta notariuszy. W zbiorach są też akta miast Augustowa i Suwałk z XIX i początków XX w. oraz materiały archiwalne wytworzone przez administrację województwa suwalskiego. „DwuTygodnik Suwalski” korzysta ze zgromadzonych w Archiwum bogatych zbiorów fotograficznych Tadeusza Smagacza i Romana Łysionka.

Top