Ankieta dla i o młodzieży

Ankieta dla i o młodzieży

Społeczny zespół projektowy rozpoczął badanie „Młodzież w Suwałkach”, mające na celu uzyskania analizy stanu obecnego sytuacji młodych ludzi, którzy uczą się, studiują, pracują lub uczyli się w Suwałkach. Badanie ma również na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących Suwałk jako „Miasta dla Młodych”.

Pierwszą częścią badania jest ankieta, którą może wypełnić osoba, która uczy się, studiuje, pracuje lub uczyła się w Suwałkach i znajduje się w przedziale wiekowym 16-30 lat. Na podstawie odpowiedzi na pytania podzielone na 3 części:

  1. Pytania wstępne
  2. Suwałki – Miasto dla Młodych?
  3. Obszary tematyczne

zostanie utworzony raport zawierający analizę stanu obecnego oraz rekomendacje dotyczące sytuacji młodych ludzi w Suwałkach.

 

Wyróżnione obszary tematyczne to:

  1. a) kultura i rozrywka,
  2. b) mobilność,
  3. c) edukacja,

d)gospodarka lokalna,

  1. e) infrastruktura.

W ramach powyższych obszarów młodzi ludzie wskazują mocne i słabe strony Suwałk oraz piszą o tym co należy zmienić, żeby było lepiej.

 

Ankietę można wypełnić do 28 lutego 2020. Ankieta jest dostępna pod tym linkiem: tutaj

Top