Za szybko i niezgodnie z prawem

Za szybko i niezgodnie z prawem

Kierowcy w naszym regionie jeżdżą zdecydowanie za szybko. Na 85 skontrolowanych pojazdów, 51 jechało za szybko. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Augustowa, Suwałk i Grajewa prowadzili działania pn. „Bezpieczna ósemka”. Wzmożone kontrole drogowe miały na celu poprawę bezpieczeństwa na krajowej „ósemce” i „61-ce”. Mundurowi sprawdzali między innymi trzeźwość kierujących, prędkość, a także sposób przewożenia pasażerów.

Wczoraj, na głównych szlakach komunikacyjnych regionu, prowadzone były wzmożone kontrole pojazdów. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komend Powiatowych Policji w Augustowie, Grajewie oraz z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach patrolowali te trasy i sprawdzali, czy kierowcy przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jednym z głównych celów policyjnych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na krajowej „ósemce” i „61-ce”.

Tylko tego jednego dnia mundurowi skontrolowali 85 pojazdów i ujawnili 80 sprawców wykroczeń, z czego 51 dotyczyło przekroczenia prędkości.

Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach. Jednocześnie przypominają o przestrzeganiu przepisów i apelują o:

  • rozwagę podczas jazdy i  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości, respektowanie praw pieszych, a także niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie;
  • odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego;
  • wysoką kulturę jazdy i wzajemny szacunek.

źródło: www.suwalki.policja.pl

Top