Trudny nabór

Trudny nabór

DO SUWALSKICH LICEÓW I TECHNIKÓW – BEZ DUŻYCH PROBLEMÓW

Zakończyło się postępowanie uzupełniające do suwalskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest suwalski samorząd, a także w suwalskich szkołach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne organy, było przygotowanych 2217 miejsc. W naborze wzięło udział 1109 absolwentów gimnazjów i 1211 absolwentów szkół podstawowych. Wśród kandydatów była młodzież m.in.
z Suwałk, Olecka, Augustowa, Gołdapi, Giżycka czy Węgorzewa.

Nie było dużych problemów z naborem chociaż oczywiście zdarzały się, jak co roku indywidualne przypadki rozczarowania uczniów, którym nie udało się dostać do wybranej szkoły. I jest ich trochę więcej niż w latach poprzednich, bo w tym roku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ubiegali się absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, czyli dwa roczniki. Po zakończeniu naboru, a przed postępowaniem uzupełniającym do suwalskich szkół, nie zakwalifikowało się 203 kandydatów. W postępowaniu uzupełniającym suwalskie szkoły dysponowały 260 wolnymi miejscami.

Gdzie najtrudniej?

Najtrudniej było dostać się do klasy matematyczno-informatycznej dwujęzycznej w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi po gimnazjum. Trzeba było mieć co najmniej 157 pkt aby zakwalifikować się na listę uczniów tej klasy. A średnia liczba punktów w tej klasie wynosiła ponad 169 pkt na 200 możliwych. Niełatwo było też zostać uczniem klasy o specjalizacji medycznej po szkole podstawowej i o specjalizacji politechnicznej po gimnazjum w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. W pierwszym przypadku trzeba było mieć co najmniej 141 pkt, a w drugim minimum 146 pkt.
Najwięcej punktów musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, którzy ubiegali się o przyjęcie do III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. Limity w poszczególnych klasach wahały się od 118 do 141 pkt. W przypadku absolwentów gimnazjów najwyższą punktację kwalifikującą do przyjęcia do szkoły mieli kandydaci do I LO z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi. W poszczególnych klasach, aby zostać uczniem tej szkoły musieli oni mieć od 115 do 157 pkt. Najniższe limity punktów kwalifikujących do przyjęcia, wśród suwalskich liceów prowadzonych przez samorząd, odnotowano w II LO.

Gdzie do technikum?

W suwalskich technikach limity punktów kwalifikujących do przyjęcia były znacznie niższe niż w liceach. W Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 po szkole podstawowej limit ten w zależności od kierunku wahał się od 57 do 90 pkt; w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych – od 53 do 113 pkt, w Technikum nr 4 – od 31 do 83 pkt, a w Technikum w Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Ogrodowej od 26 do 75 pkt.
W Technikum nr 2 największym zainteresowaniem cieszyły się klasy: technik informatyk i technik logistyk. W przypadku tej pierwszej, suwalski ratusz utworzył dodatkowy oddział. W Technikum nr 3 dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek: technik mechatronik, a także technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W Technikum nr 4 największym zainteresowaniem cieszyła się klasa o specjalizacji technik ekonomista, a w Technikum w CKR – technik weterynarz.
Aktualne informacje o naborze na: https://suwalki-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

Top