Leszek Lewoc w składzie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Leszek Lewoc w składzie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
9 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim, odbyło się spotkanie, któremu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, podczas którego Leszek Lewoc powołany został w skład Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy też wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od daty jej powołania.
Top