5 grudnia 2017 r.

Od dłuższego czasu w Suwałkach zauważalne jest zjawisko dotyczące braku wysoko wyspecjalizowanych kadr do pracy – mam tu na myśli zawody typowo techniczne. Taki problem zgłaszają mi suwalscy przedsiębiorcy, widzę to również po ogłoszeniach o pracę do suwalskiego Urzędu Miejskiego. Poszukujemy osób
z wykształceniem technicznym i uprawnieniami budowlanymi i, niestety, po raz kolejny nie możemy rozstrzygnąć naborów na wolne stanowiska.
Dlatego jako samorząd podejmujemy coraz więcej działań by zainteresować młodzież kształceniem zawodowym. Ponadto uruchamiamy specjalne programy, które pomogą już obecnym na rynku pracy osobom dorosłym podnieść swoje kwalifikacje.
W Suwałkach obecnie realizujemy projekt wart 5 milionów złotych, w ramach którego w suwalskich szkołach zawodowych powstaną między innymi pierwsze klasy patronackie czterech suwalskich firm: Salagu, Malowa, Animexu i Forte. Wszystko za sprawą projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Oprócz klas patronackich odbywać się będą staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli organizowane u pracodawców, szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli czy doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego.
Ten projekt jest pierwszym etapem dostosowania szkolnictwa zawodowego w Suwałkach do wyzwań XXI wieku i oczekiwań miejscowych przedsiębiorców. Teraz czekamy na kolejne konkursy Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, w ramach których będziemy mogli poprawić bazę infrastrukturalną Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.
Ponadto od 1 grudnia można już rejestrować się do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, a w ramach jego realizacji uczestnicy otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogli uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniających lub podwyższających umiejętności. Do wydania jest aż 30 mln zł! Pieniądze są przeznaczone dla mieszkańców Suwałk oraz powiatów subregionu suwalskiego. Zachęcam do podnoszenia swoich kwalifikacji tym bardziej, że można to zrobić z udziałem pieniędzy pochodzących właśnie z tego projektu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.bonnaszkolenie.pl.

Top